Cung dưỡng Địa Tạng Bồ Tát thì công đức vô lượng, phúc đức đến cửa

Tu tập cảm ứng được Ngài Địa Tạng thì con đường tu học sẽ không bị cản trở, những nỗi lo cơm áo gạo tiền, chồng con vợ con, công việc… sẽ được Ngài gia hộ.

Đỗ Thu Nga
16:00 04/03/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bộ Kinh đầu tiên Ngài Tuyên Hóa đọc được là Kinh Địa Tạng, bộ Kinh đầu tiên Ngài ấy giảng là Kinh Địa Tạng, bộ Kinh đầu tiên Ngài ấy quỳ hành trì tụng là Kinh Địa Tạng. Đây là 1 vị Bồ Tát Pháp thân Đại Sĩ quay lại cõi Ta Bà này giáo hóa chúng sanh, nhưng mà Ngài cũng đặc biệt theo bộ Kinh này. Khi Ngài Tuyên Hóa qua nước ngoài hoằng duyên, Ngài cũng hay nói về Kinh Địa Tạng.

Ngài Tuyên Hóa từng nói: "Những ai muốn thay đổi cuộc đời số mệnh của mình, những ai muốn được theo tôi qua bên Mỹ học tập ở Vạn Phật Thánh Thành dưới sự dẫn dắt của tôi, mà  hiện tại chưa đủ điều kiện, chưa đủ khả năng. Học Kinh Địa Tạng, Ngài Đại Tạng sẽ gia hộ, các vị sẽ được đi theo tôi”. Những ai muốn thay đổi cuộc đời của mình, học thuộc Kinh Địa Tạng. Đây là Pháp cúng dường Ngài Địa Tạng.

Địa Tạng Bồ Tát thiện báo thiện hữu, cứu khổ chúng sinh, mang đến sự bảo hộ. Đọc "Đại Tạng Kinh - địa thần hộ phẩm", kiên định ở trước Phật Đài cầu nguyện, nguyện bảo vệ “Địa Tạng Kinh”, truyền lưu rộng rãi. Đồng thời cam kết, muốn bảo vệ cung dưỡng Địa Tạng Bồ Tát, chân tâm chiêm ngưỡng lễ bái Địa Tạng hình tượng, cùng chuyển đọc “Địa Tạng Kinh”.

Cung-duong-Dia-Tang-Bo-Tat-thi-cong-duc-vo-luong-phuc-duc-den-cua-7

Như vậy để tiến vào thành Phật hoạn lộ thênh thang, rời khỏi bể khổ, lên cõi Niết Bàn, tu tập học hỏi Phật Bồ Tát, thần tài sẽ ủng hộ.

Đặc biệt là người làm nghề nông, khoáng sản... hàng ngày đều gắn liền với đất đai thì càng nên cung dưỡng Đại Tạng đại sĩ. Đại Tạng Vương Bồ Tát Uy Đức thần thông, cũng chính là địa thần bảo hộ chúng sinh, phát tâm mang công đức đi cứu nạn bảo an.

Chỉ cần trong nhà cung dưỡng tượng thánh Đại Tạng đại sĩ, một chén nước lọc, một bát cơm tẻ, hoa thơm, sớm chiều lễ bái, niệm đọc tụng tên Địa Tạng Bồ Tát nhất tâm thành kính, gạt bỏ mọi ý nghĩ xấu xa tà ác hại người thì mọi việc gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện trường. Đồng thời vĩnh thực thiện căn, cho đến thành Phật, không rơi vào ác nghiệp. Càng có thể miễn trừ mỗi năm một lần đại nạn, vừa có thể miễn tạo sát nghiệp.

Cung-duong-Dia-Tang-Bo-Tat-thi-cong-duc-vo-luong-phuc-duc-den-cua-8

Địa Tạng pháp môn, cũng là đại lợi pháp môn, chỉ cần phát tâm. Chỉ cần tụng một câu Đại Tạng Bồ Tát là duyên nghiệp vô lượng, đời đời thiện duyên, sinh vào nhà cao quý, tu vào đất cao thâm, có thể hướng tới Tây phương cực lạc.

Hơn thế nữa, Phật tử phải thâm nhập xã hội, cổ vũ chúng sinh, sống tốt đời đẹp đạo để Phật pháp được quảng bá rộng rãi, nâng cao Phật hiệu. Đối với cung dưỡng Địa Tạng Bồ Tát cũng như vậy, không chỉ lòng mình tin tưởng mà còn phải tụng niệm “Địa Tạng Kinh”, khuyến khích người khác cùng đọc để thấm nhuần tư tưởng, đạo đức nhà Phật, cùng nhau sống thiện, sống lành, hướng đến điều tốt đẹp.

Phụng thờ Địa Tạng Bồ Tát thì công đức vô lượng, phúc đức đến nhà, người có tâm ắt được đền đáp.

Xem thêm: Chắc rằng có đến 90% mọi người chưa hiểu hết BỐ THÍ LÀ GÌ?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận