Sự linh ứng của Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú giúp người niệm gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

Trong Phật giáo, Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề là một thần chú nổi tiếng, bên cạnh việc có thể khai mở trí tuệ Bát Nhã thì còn giúp cho người niệm chú gặp được nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Hoa Nguyễn
12:00 14/10/2021 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sự linh ứng của Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú

Theo Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú, pháp chính là thầy và thiệt trí là mẹ của chư Phật. Vì thế các Đức Phật đều dùng pháp “Chuẩn Đề tam muội” mà tu luyện để chứng đạo Bồ Đề.

Trong kinh Chuẩn Đề có nói rằng: Khi Phật ở vườn Kỳ Đà vì có tứ chúng bát bộ vi nhiễu đông đủ, Ngài nghĩ thương chúng sanh sau đời mạt pháp này, tội dày phước mỏng, nên mới nhập “Chuẩn Đề định” mà thuyết chú như vầy. Đó là Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, cu đê nẫm, đát điệt tha.

Phat Mau Chuan De than chu 1

Không những vậy, nếu có người cầu khai mở trí huệ, cầu chống tai nạn, cầu pháp thần thông, thậm chí ngay cả cầu đạo Chánh giác, thì chỉ cần lập đàn, tụng đủ một trăm vạn biến thì đặng đi khắp mười phương Tịnh Độ, thờ cả Đức Phật nghe cả diệu pháp mà chứng quả Bồ Đề. Bồ tát do tu pháp môn Chuẩn Đề thần chú mà chứng quả Vô thượng Bồ đề. Ngài cũng hy vọng chúng sinh đời sau muốn đạt được thành tựu Phật quả cũng hãy nương theo pháp môn này để tu hành.

Lợi ích của việc tụng niệm thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Có thể nhiều người đã biết, Đức Phật Thích Ca không chỉ giảng giải nói về sự linh ứng của Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú mà còn nói về tác dụng của việc trì tụng theo chú này. Do đó, bài chú được cho là có khả năng giúp tâm hồn con người trở nên thanh tịnh, nâng đỡ trong tự nhiên và liên quan tới việc giải thoát cho bản thân.

Đó chính là lý do mà mỗi người tu hành đều cần đặt niềm tin trọn vẹn vào Phật Pháp, thành tâm kính lễ và kiên trì trì niệm thần chú Chuẩn Đề để cầu Bồ Tát gia hộ giúp vượt thoát khỏi tâm ma, nghiệp chướng. Tất cả đều là điều không thể thiếu trong các thời kỳ tu niệm của mỗi phật tử.

Phat Mau Chuan De than chu 3

Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề là một thần chú nổi tiếng trong nhà Phật. Thần chú giúp khai mở trí tuệ Bát Nhã đồng thời giúp người niệm luôn gặp được nhiều thuận lợi và may mắn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Cụm từ "Chuẩn Đề" có nghĩa là Năng hành, Thành thực hay Thanh tịnh. Trong đó, năng hành nghĩa là Bồ Tát có thệ nguyện rộng lớn, trí tuệ sâu xa và có năng lực để làm những việc giúp đem đến lợi ích cho chúng sinh. Điều này giúp Bồ tát có thêm nhiều công năng vi diệu, trở thành nơi nương tựa cho chúng sinh, đồng thời khiến chứng đắc cảnh giới Niết bàn, loại bỏ những vọng huyễn sinh tử. Thanh tịnh nghi chính là vị Bồ tát đã chứng đắc được bản tâm, mang tâm thanh tịnh phổ độ chúng sinh.

Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề theo “Nhị khóa hiệp giải” thì câu chi có nghĩa là tẩm ức, thấy câu chi là bảy trăm ức. Phật Mẫu là người sinh ra chư Phật. Bên cạnh đó, danh hiệu Thất câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề có nghĩa là trong quá khứ đã có bảy trăm ức Bồ tát do tu pháp môn Chuẩn Đề tam muội và đã chứng quả Vô Thượng Bồ Đề. Từ đó, chúng sinh đời sau muốn thành vãng sinh cõi Phật cũng phải nương theo Pháp môn này để mà tu hành.

Phat Mau Chuan De than chu 4

Đức Phật cũng giải giải rằng: "Nếu tụng thần chú này mãn 10 vạn biến trong chiêm bao thấy được chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác tự thấy trong miệng mửa ra vật đen. Nếu có ngũ nghịch tội thì không được thấy những hảo mộng như vậy. Nên tụng mãn 70 vạn biến thì sẽ được thấy những tướng như trước cho đến mộng thấy mửa ra sắc trắng như sữa, cơm, vân vân thời phải biết người đó tội diệt, được tướng thanh tịnh”.

Hình tượng Bồ tát Chuẩn Đề

Theo kinh “Thất câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni”, kim thân của Bồ Tát có thân màu vàng lằn điển quang trắng. Trong đó, màu vàng tượng trưng cho Thai Tạng Giới, màu trắng tượng trưng cho Kim Cương Giới. Màu vàng trắng mang đến ý nghĩa “Lý Trí chẳng hai, Định Tuệ một thể” và biểu thị cho Đức Năng Sinh của chư Phật.

Trên đầu Ngài đội mũ Hoa quang, phần trên mão có hiện ra 5 vị Như Lai. Trên mặt Ngài có 3 con mắt, mỗi con mắt đều ánh lên nét sắc sảo. Ánh mắt ngài chiếu khắp mười phương để cứu giúp chúng sinh. Ba mắt của Đức Phật là Phật Nhãn, Pháp Nhãn, Tuệ nhãn. Điều này có nghĩa là “Bà Đế chẳng dọc thẳng ngang, nhát như bình đẳng”.

Phat Mau Chuan De than chu 5

Thân của Ngài phát ra nhiều ánh hào quang tròn sáng rực lửa. Đặc biệt, sắc Pháp chính là biểu thị cho nghĩa của Thai Tạng Giới. Trong đó, mọi loại biểu thị cho các Pháp như cát bụi. Trang nghiêm biểu thị cho việc Bồ tát dùng phiền não làm Bồ Đề. Còn ánh hào quang tròn sáng rực lửa biểu thị cho nghĩa Tâm Pháp của Kim Cương Giới giúp tiêu tan ám chướng của Tâm hư vọng.

Ngoài ra, toàn thân của Đức Phật có mười tám cánh tay, trên mỗi cánh tay đều đeo vòng xuyến khảm xà cừ và mỗi tay đều cầm các pháp khí biểu thị cho các Tam Muội Gia.

Sự linh ứng của Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú nằm ở trong tâm của mỗi người. Nếu người nào niệm thần chú này, người đó sẽ gặp thuận lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hãy cùng tâm thành kính lễ, trì niệm thần chú ngay từ bây giờ để luôn gặp nhiều may mắn như ước nguyện nhé.

Xem thêm: Những lời khuyên để người sắp lâm chung dễ dàng đón nhận nhất

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận