Gợi ý 8 bộ kinh Phật thường tụng và ý nghĩa cơ bản của từng bộ

Mỗi tập kinh Phật đều có ý nghĩa giáo huấn tùy với căn cơ của chúng sinh. Do đó, cần phải hiểu đại khái tóm lược ý nghĩa của mỗi cuốn kinh để phù hợp với mục đích của mình.

Hoa Nguyễn
08:35 03/01/2022 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1. Kinh A Di Ðà

Phật thuyết kinh này chỉ cho chúng sanh biết có đức Giáo chủ mệnh danh là Phật A Di Ðà tại cõi Tây phương. Điều cốt yếu trong kinh chỉ gồm có một câu là: "nhất tâm bất loạn” nghĩa là : tất cả các ngày trong tuần nên chăm chú vào việc nguyện cầu khiến trong lặng nhưng không loạn động thì người đó khi lâm chung sẽ được đức Phật A Di Ðà cùng các vị thánh hiện ra trước mắt, nếu người đó tâm không có chút gì điên đảo lập tức được vãng sanh. Do vậy, Kinh A Di Ðà giúp siêu độ cho người quá cố. Ðiều chính là phải làm thế nào luyện được nhất tâm bất loạn. Hoặc nếu không bất loạn thì cũng phải có sự chí thành chi kinh, mới mong tự độ và độ cho người khác được.

kinh phat 5

2. Kinh Phổ Môn

Phổ môn là phẩm thứ 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cùng những hạnh nguyện của ngài. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thường biến hiện sắc thân để cứu độ cho các chúng sanh. Do vậy, khi gặp tai nạn, trở ngại chỉ cần nhất tâm niệm tụng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc tụng kinh Phổ Môn có thể giải trừ được mọi khổ nạn. Điều quan trọng là khi niệm phải thành tâm và làm việc bố thí thì mới có hiệu lực.

3. Kinh Dược Sư

Niệm kinh này, đức Phật chỉ dạy cho ta rằng : mỗi khi đau ốm phải đi khám, tìm thầy, uống thuốc để khỏi bệnh. Ngoài ra còn phải có sự tin tưởng. Tụng danh hiệu đức Ðông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tức là cầu tìm đúng thuốc để chữa bệnh của mình và tuyệt đối không được tin những tà ma yêu nghiệt của bọn thầy pháp. Trong kinh còn khuyên ta không được giết hại sinh vật cúng cấp thần linh, ma quái. Làm như vậy không những không khỏi bệnh mà thậm chí còn bị chết oan là khác.

kinh phat 4

4. Kinh Thủy Sám

Kinh Thủy Sám có ý nghĩa về sự thành tâm sám hối của con người. Khi tụng kinh này nên thành tâm hối lỗi, tất cả những sai lầm đã mắc phải quyết từ nay chừa bỏ, chăm chỉ làm điều thiện tích đức và tránh xa những việc làm xấu xa, gian ác. Như thế giúp tâm mình thanh tịnh như nước trong suốt và còn có năng lực rửa tội cả cho người khác nữa.

5. Kinh Ðịa Tạng

Kinh này thuật lại lời Phật chỉ dạy rằng : “địa ngục vị không, thệ bất thành Phật” nghĩa là địa ngục mà còn người, ngài thề chưa thành Phật, vị đó là ngài Ðịa Tạng Bồ Tát. Ngài Ðịa Tạng thường cứu độ chúng sanh trong cõi ngục tù tăm tối, siêu độ cho thất tổ, cửu huyền và tất cả chúng sanh khổ ách. Cho nên tụng kinh này có thể đưa người ở chốn tam đồ lục đạo đến nơi bát đức.

kinh phat

6. Kinh Báo Ân

Kinh Báo Ân tức là kinh Ðại báo Phụ Mẫu trọng ân. Phật thuyết đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, và dạy con cháu phải có bổn phận đền đáp công ơn các đấng sinh thành. Kinh này thường tụng vào các ngày giỗ chạp, hoặc có việc hiếu. Ngươi tụng phải thề nguyện từ nay về sau đối xử, chăm sóc tốt cho cha mẹ, phải giữ gìn: trên ra trên, dưới ra dưới, một nhà hiếu thuận, như vậy cũng là báo ân.

7. Kinh Lương Hoàng Sám

Toàn bộ kinh Lương Hoàng Sám là những lời sám nguyện giải trừ mọi điều tội lỗi. Còn gọi là kinh Ðại Sám. Kinh Lương Hoàng Sám là những lời sám nguyện để giải trừ mọi điều tội lỗi. Tụng kinh này sẽ rũ sạch được mọi tội lỗi nên thường được tụng trong việc báo hiếu cha mẹ hoặc ngày giỗ chạp gia tiên. Những người già yếu bệnh tật không thể lạy được thì có thể lắng nghe những lời tụng kinh và suy nghĩ cho kỹ về ý nghĩa, của sám văn cách thành tâm là quý hơn hết.

kinh phat 3

8. Kinh Pháp Hoa

Không phải ngẫu nhiên Kinh Pháp Hoa được xếp vào hàng “Vua trong các Kinh”, bởi Kinh thuộc giáo nghĩa tối thượng thừa mà Đức Phật nói ra để đưa hàng đệ tử đến Nhất thừa đạo, chứng quả vị Phật thừa. Kinh Pháp Hoa hay còn gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là một bộ kinh đầy đủ nhất về lý thuyết đại thừa Phật giáo, do đó khi Phật thuyết kinh này, các bậc Tỳ kheo hoặc Cư sĩ không đủ căn cơ đều phải rút lui.

Ngày nay nhiều người tụng kinh đều tin tưởng rằng làm vậy là được vô lượng công đức. Tuy nhiên nếu quan niệm là chỉ tụng thôi mà có công đức thì ai cũng làm được cả.

Xem thêm: Làm sao để hóa giải hết nghiệp báo trong kiếp này?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận