Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Tụng kinh niệm Phật vào buổi đêm có sao không?

Cuộc sống có quá nhiều lo toan khiến nhiều Phật tử không có thời gian tụng kinh niệm Phật vào ban ngày. Vì thế họ đặt ra câu hỏi, tụng kinh niệm phật vào buổi đêm có sao không?

Tụng kinh niệm Phật vào buổi đêm có sao không?

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Tụng kinh niệm Phật vào buổi đêm có sao không?
Photo: internet

Tụng kinh niệm Phật vốn là thói quen tốt, cần duy trì thường xuyên. Nhưng hầu hết những người tu tập tại gia hay bận rộn, không có nhiều thời gian, nhất là người làm việc công sở. Đó là lý do nhiều người tụng kinh niệm Phật vào ban đêm hoặc cũng có người mở các bài kinh nghe trước khi đi ngủ.

Song những người tin vào thế giới tâm linh huyền bí lại đưa ra ý kiến rằng không nên tụng kinh niệm Phật vào buổi đêm. Với những người yếu bóng vía, nghe như vậy ma quỷ sẽ đi theo để phá. Vì chúng đi theo để nghe, để được vãng sanh, đầu thai nên ngày nào cũng quấn lấy ta để quấy phá. Trong khi đó, các sư phụ, các thầy có trí tuệ cao, sức lực tốt đọc kinh, niệm Phật thường xuyên nên ma quỷ không ám theo...

Vậy sự thực thế nào? Theo quan điểm nhà Phật, các vong linh luôn hiện hữu xung quanh chúng ta nhưng hầu hết là vong người thân, người có duyên với ta. Khi ta tụng kinh niệm Phật thì những vòng này được nương nhờ theo chúng ta vì họ cơ bản không còn thần nữa, rất khó tu tập.

Tung-kinh-niem-Phat-vao-buoi-dem-co-sao-khong-0

Các Chư thiên, bồ tát cũng luôn theo dõi để trợ giúp chúng tu tập. Vậy nên nếu không có thời gian, dù chỉ nghe qua video thì cũng có một phần lợi ích đó cho cả ta lẫn những người cõi giới vô hình. 

Đặc biệt, với ai đó trong cuộc sống hàng ngày tu đúng đường, hay chỉ đơn giản thể hiện tâm từ bi, giúp người, không chấp công, chấp phước thì người thế giới vô hình hay nương theo, tác động thêm để họ có thể làm phước cùng, tu cùng. Nhờ đó mà họ hay gặp may mắn hơn những người bình thường khác vì có rất nhiều chư thiên gia hộ, bồ tát để may mắt sẽ được các công đức lớn hơn.

Nếu ban đầu tư tốt nhưng sau đó để các tạp niệm, suy nghĩ mê lầm kéo đến thì người thế giới vô hình cũng dần dần bỏ đi để tìm vị nào có tu để nương theo. Thậm chí, nếu người đó gây tội, làm việc bê tha, còn ảnh hưởng đến cả vong linh có duyên theo mình thì thậm chí cũng bị họ quấy phá.

Quảng cáo

Việc tụng kinh, trì chú thường xuyên rất quan trọng nhưng chủ yếu là phải hiểu, và khi ta biết Phật pháp rồi thì có điều kiện nên cúng thí thực cho họ, cầu siêu, Thỉnh cầu chư thiên, Chư Bồ tát về giáo hóa, dẫn dắt họ. Việc tụng kinh và niệm Phật buổi đêm không có gì phải lo ngại khi tâm ta lành, tâm ta thiện.

Tung-kinh-niem-Phat-vao-buoi-dem-co-sao-khong

Vậy tụng kinh hay niệm Phật có giá trị cao hơn? Thực sự tất cả đều mang tính tương đối, ai thích làm việc gì mà họ cảm thấy phù hợp với việc và xem trọng nó là được. Cho nên, tụng kinh hay niệm Phật về bản chất không có cái nào hơn cả. Hơn hay kém là do sự dụng tâm của con người. 

Nếu mình niệm Phật mà thấm nhuần các đức Từ, Bi, Hỷ, Xả của Phật và đem ứng dụng vào đời sống, tác dụng của nó mới đáng kể. Còn tụng kinh mà hòa nhập cuộc sống sát với nghĩa lý trong kinh thì sự tụng kinh ấy mới có giá trị.

Ngược lại, niệm Phật mà không thể hiện được đức Từ, Bi, Hỷ, Xả của Phật; tụng kinh mà không thấu được nghĩa lý, không sống khế hợp với lời dạy trong kinh thì cũng chỉ là làm cho có mà thôi!

Xem thêm: 5 lợi lợi Phật tử nhận được khi thành tâm lắng nghe Pháp

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo