Địa ngục là gì và 18 tầng địa ngục ở đâu?

Địa ngục là 1 trong 6 cõi Dục, đây là nơi tột cùng đau khổ. Theo Kinh Nghiệp Báo thì Địa ngục là nơi thác sanh của loài hữu tình tạo mười điều ác về thượng phẩm.

Đỗ Thu Nga
22:44 12/01/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Địa ngục là gì và địa ngục có thật không?

Địa ngục (Hỏa ngục) là một địa danh siêu nhiên được nhắc đến trong nhiều tôn giáo, nền văn minh. Địa ngục là nơi các linh hồn sẽ cư ngụ sau khi rời khỏi dương thế. Phần lớn các tôn giáo đều cho rằng, Địa ngục là nơi giam giữ và trừng phạt các linh hồn tội lỗi. Người ta tin rằng, những người làm nhiều việc ác, sau khi chết đi sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, không được siêu sinh.

Theo dân gian truyền miệng, Thập điện Diêm Vương là 10 vua cai quản cõi âm, nơi sẽ trừng phạt những kẻ có tội. Trong điện có gương NGhiệt kính đài. Tất cả những hành vi của người chết khi còn tại thế sẽ được lưu giữ trong gương. Chiếu theo những điều đã được lưu lại mà linh hồn có tội sẽ bị quỷ sứ điệu đi thụ hình tại các ngục khác nhau. Có 8 cửa ngục lớn, 128 cửa ngục nhỏ. Mỗi cửa ngục có kiểu trừng phạt riêng, mổ bụng, moi tim, đun trong vạc dầu sôi, chặt chân, chặt tay, cưa người... Kiểu nào cũng đầy đau đớn, ghê rợn. Một số lời truyền miệng còn cho rằng, Diêm Vương có Bổ kinh Sở để phạt các sư sãi tụng kinh không đủ, phải vào đó để tụng bù.

Điện Diêm Vương thứ 10 cai quản toàn bộ chuyện đầu thai, chuyển kiếp. Ở điện này có cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên. Ven sông Vong xuyên có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch. Những kẻ giết người, gieo nhân ác trên nhân gian khi leo lên cầu sẽ bị ác loài vật ở dưới sông cắn xe. Những linh hồn được đầu thai sẽ trở lại làm người đều qua Vọng Đài uống canh Quên Lãng của Mạnh bà để quên hết mọi chuyện của kiếp trước.

dia-nguc-la-gi
Địa ngục là nơi tối tăm, lạnh lẽo nhất trong lục giới

Vậy Địa ngục có phải ở dưới lòng đất không? Theo Luận Bà Sa thì Địa ngục không phải đều ở dưới đất, có khi ở trên mặt đất hoặc dưới nước, hoặc trong hư không. VÌ thế mà bổn kinh Phạm văn không gọi Địa ngục mà gọi là Nại lạc ca (có nghĩa là: Khổ cụ, phi đao, ác nhơn, chỉ cho nơi người tội ác làm điều sai trái ở). Địa ngục là nơi chứa đầy đau khổ.

Địa ngục tuy nhiều nhưng đại ước có hai loại là chánh ngục và biên ngục. Chánh ngục vị trí ở dưới châu Diêm Phù Đề và giữa núi Thiết Vi. Chánh ngục lại có hai chữ Hàn ngục và Nhiệt ngục.

Hàn ngục và Nhiệt ngục mỗi thứ có 8 nơi, mỗi nơi có 16 ngục phụ. Mỗi ngục phụ lại có nhiều tiểu ngục khác nhựa. Biên ngục cũng gọi là độc ngục thì ở lẻ loi trên núi, nơi mé biển. Hoặc nó ở dưới nước, chỗ đình miếu, giữa đồng trống hoặc hang sâu. Ở châu Nam Thiện Bộ có đại Địa ngục, còn 3 châu kia chỉ có biên ngục, độc Địa ngục.

Địa ngục là nơi khổ đau nhất. Nhìn vào bên trong tội nhân la liệt. Khổ đau tuyệt vọng, kêu réo la khóc. Ngục A Tỳ được xem là nơi đáng sợ nhất. Cay đắng bốn bề tường sắt, dọc ngang tám vạn do tuần. 

Địa ngục có thật không? Câu hỏi này thật không dễ trả lời, bởi người phàm nên không ai thể thấy được địa ngục cả - chỉ trừ đức Phật và các vị Thánh La Hán. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn được thấy bằng trí, bằng tuệ quán, căn cứ và Kinh điển Phật giáo. 

Ta thấy, Phật giáo Nam tông và Bắc Tông đều ghi nhận của địa ngục sau khi người ta qua đời. Địa ngục chỉ là một trong 6 cảnh giới của cõi dục mà con người sẽ thác sinh vào. Kinh Trường A hàm còn nói rõ vị trí địa ngục nằm ở giữa núi Đại Kim Cương thứ nhất và Đại Kim Cương thứ hai, xung quanh là biển bao bọc.

Trong Luận lập thế A Tỳ Đàm chỉ rõ, Địa ngục ở ngoài núi Thiết Vĩ, đại địa ngục thì ở phía Nam thiệm Bộ châu. Luận Đại tỳ bà sa nêu rõ, có Cô địa ngục và Biên địa ngục nằm ở khắp nơi, trong bài thơ Khai hồng chung của Hòa thượng Thích Trí Quảng có nói đến "Địa ngục A Tỳ thăm thẳm sâu"... Những chúng sinh rơi vào địa ngục này đều chịu sự hành hạ kinh khủng nhất, luôn đói khát và sợ hãi.

Trong Kinh Vu Lan có đoạn kể về bà Thanh Đề (mẹ của Đại thánh Mục Kiền Liên) đọa địa ngục do khi ở dương thế sân hận mà phát lời nguyền tà ác, lại có hành vi phá hoại sự thanh tịnh của tăng chúng. Trong địa ngục, khi bưng bát cơm ăn thì cơm chưa đến miệng đã hóa than hồng. Rồi khi quả địa ngục của bà Thành Đề trả xong, do thời quá khứ lại từng cúng dường Chư tăng lon gạo nên bà liền được thác sinh vào cõi trời. 

Các cửa Địa ngục và cảnh sống khi xuống Địa ngục

Theo một số ghi chép, dưới Địa ngục có 7 cửa đại. Cụ thể:

- Đại cửa số 1 hành xác, có 9 cửa ngục nhỏ. Cửa này tập hợp những linh hồn khi sống trên nhân gian tạo nghiệp: dối trên lừa dưới, nói dối lừa đảo gây tổn hại đến thân xác người khác, chiếm đoạt tài sản.

- Đại cửa số 2 hành hình, có 9 cửa ngục nhỏ. Đại cửa này là nơi hành hình những linh hồn khi sống trên nhân gian tạo nghiệp: Giết người chia ra làm mình đi giết người và giết chính mình, phá thai.

- Đại cửa số 3 lao tối lạnh giá, có 9 cửa ngục nhỏ: Cửa này là nơi hành hình những người khi sống trên nhân gian phạm các tội: tà dâm, vi phạm 1 vợ 1 chồng, ấu dâm, hiếp dâm, sát sinh, chà đạp nhân phẩm người khác, vu khống, đánh đập, khẩu nghiệp, chửi rủa người khác...

dia-nguc-la-gi-1
Địa ngục là nơi giam giữ, hành hình những linh hồn gây nghiệp ác khi còn sống trên dương thế

- Đại cửa số 4 lao động khổ sai, có 9 cửa ngục nhỏ: Cửa này là nơi hành hình những người lười lao động, bóc lột sức lao động của người khác, chà đạp nhân phẩm người lao động.

- Đại cửa đố 5 hỏa thiêu, có 9 cửa ngục nhỏ: Cửa ngục này là nơi hành hình những người bất hiếu, bất kính, giết, chửi rủa, đánh đập cha mẹ, thầy, ruồng bỏ không nuôi dưỡng cha mẹ...

- Đại cửa số 6 băng giá, có 9 cửa ngục nhỏ: Đây là nơi hành hình nhưng linh hồn sống trên dương thế phạm tội tham ô tham nhũng, bán nước hại dân, quân thần bất trung, kích động chiến tranh, tạo phản, mê tín dị đoan, báo bổ đạo... 

- Đại cửa số 7, có 18 cửa nhỏ: Là tổng hợp 6 cửa kia từ hành xác, hành hình, lao tối lạnh giá, lao động khổ sai, hỏa thiêu, băng giá. Cửa số 7 này dành cho người ấn định. 18 cửa này rất nguy hiểm vì toàn là quỷ, từng nhóm tội sẽ bị giam vào các phòng riêng để phản chiếu lại nghiệp lực khi sống tạo ra. 

Dưới địa ngục cũng có nhiều cảnh sống cụ thể: Cảnh sống địa âm; cảnh địa phật; cảnh địa ngục - ngã quỷ; quy tắc khi chuyển cảnh giới.

18 tầng địa ngục ở đâu?

1. Bạt Thiệt Địa Ngục: Người tại thế hay trêu chọc li gián, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác, gian ngôn xảo biện, nói dối gạt người, sau khi chết sẽ vào Bạt Thiệt Địa Ngục. Tiểu quỷ sẽ bạnh mồm rồi dùng kềm thép gấp lấy lưỡi rút ra, không phải là giật một cái cho đứt hẳn mà là từ từ kéo cho dài ra. Sau đó chuyển nhập Tiễn Đao Địa Ngục, Thiết Thụ Địa Ngục.

Người đó lại lôi tôi đi đi mãi đi mãi tôi nhìn thấy có một người đàn bà đang bị trói tay đặt trên một chiếc bàn. Tôi hỏi người trưởng giả: “Bà ấy bị sao vậy?” Viên trưởng giả nhìn tôi và nói đây là tầng địa ngục thứ 2 có tên gọi:

2. Tiễn Đao Địa Ngục: Bà ấy đã xúi giục phụ nữ góa chồng tái giá và mai mối người cho người phụ nữ góa bụa đó nên chết bị đày vào đây để cắt đứt mười đầu ngón tay.

Tiếp tục đi về phía trước tôi thấy một rừng rậm lớn có một cái cây trên thân cây đầy những lưỡi dao sắc, một số người thì bị cắm từ phía sau lưng và móc lên trên cây vô cùng kinh khủng và đáng sợ. Tôi rùng mình tò mò hỏi: “Sao họ lại bị đầy vào ngục này?”. Vị trưởng giả đáp: Đây là…

3. Thiết Thụ Địa Ngục: Phàm những người trên dương gian chia rẽ cốt nhục, li gián cha con, anh chị em và vợ chồng, sau khi chết sẽ bị đày xuống “Thiết Thụ Địa Ngục”. Trên thân cây đều là những lưỡi dao sắc, cắm vào người từ sau lưng rồi treo lên trên cây. Sau khi chịu hình phạt này, còn bị đày xuống “Bạt Thiệt Địa Ngục, Chung Lưng Địa Ngục”.

Đi qua rừng rậm lớn tới một nơi âm u đen tối. Vị trưởng giả chỉ vào đó mà nói: Đây chính là…

dia-nguc-la-gi-3
Tùy từng mức độ tội trạng mà linh hồn sẽ bị đầy xuống các tầng địa ngục khác nhau

4. Nghiệt Kính Địa Ngục: Nếu trên dương gian phạm tội mà không nhận tội hoặc tìm mọi cách để thoát tội, cho dù có thoát được hình phạt, nhưng lúc chết khi xuống Địa phủ báo cáo, sẽ bị đày xuống “Nghiệt Kính địa ngục”, bị đem ra soi trước gương để thấy rõ tội trạng, rồi sau đó sẽ bị đưa đến các tầng địa ngục khác để chịu phạt.

Lại đi mãi đi mãi tới một nơi đặt một cái lồng rất to và một cái xửng hấp. Tôi thấy một số người đang bị cho vào xửng hấp như bị hấp bánh bao, họ bị nóng và đau đớn kêu gào thảm thiết. Tôi sợ hãi hỏi: “Sao họ lại bị hấp như vậy? Họ đã phạm tội gì ?”. Vị trưởng giả đáp: Ở đây là…

5. Chung Lưng Địa Ngục: Có loại người ngày thường hay để ý những chuyện vặt vãnh rồi tung tin đồn, hãm hại, phỉ báng người khác, loại người này thường được gọi là “kẻ đặt chuyện”. Loại người này sau khi chết, thì sẽ bị đày xuống “Chung Lưng Địa Ngục”, bị nhốt vào lồng rồi hấp lên. Không những thế, sau khi hấp còn bị gió lạnh thổi khắp người, rồi bị đưa xuống “Bạt Thiệt Địa Ngục”.

Đi qua “Chung lưng địa ngục” tôi nhìn thấy có một vài linh hồn đang đứng xếp hàng với nét mặt tái xanh sợ hãi. Tôi hỏi: “Họ đã phạm tội gì mà lại phải đợi xếp hàng ở đây?”, viên trưởng giả đi cùng tôi đáp: Đây là… 

6. Đồng Trụ Địa Ngục: Cố ý phóng hỏa hoặc tiêu hủy tội chứng, giết người, sau khi chết sẽ bị đày xuống đây. Các tiểu quỷ sẽ lột hết quần áo của người bị phạt, rồi bắt khỏa thân ôm lấy cây trụ động đường kính 1m, chiều cao 2m. Trong trụ đồng đốt than nóng và không ngừng thổi gió, trụ đồng rất nhanh chóng được nung đỏ.

Tôi tiếp tục đi theo vị trưởng giả, bỗng nhiên giật mình nhìn thấy mẹ. Mẹ đang đứng xếp hàng dáng vẻ vô cùng tội nghiệp đáng thương. Nước mắt nước mũi lem luốc trên mặt, tôi với tay cố gắng ra sức gọi nhưng mẹ dường như không nghe thấy. Tôi quay sang hỏi: “Sao mẹ tôi lại ở đây? Bà đã phạm tội gì. Xin ông hãy tha cho bà ấy”. Vị trưởng giả nói: Mẹ ngươi khi còn sống từng mạo phạm Thần linh, hơn nữa đã sát sinh giết hại súc vật nên bị đày ải tới đây chịu tội. Đây là:

7. Đao Sơn Địa Ngục: Những người coi thường thần linh, những kẻ sát sinh, lúc sống giết trâu, ngựa, chó mèo, chết sẽ bị đưa xuống đây. Các người có thể không tin sự tồn tại của Thần Phật nhưng không có nghĩa họ không tồn tại và không được phép coi thường họ. Âm tào địa phủ khác với dương gian, ở đây không có sự phân chia cao thấp, trâu, ngựa, mèo chó và người đều được gọi là sinh linh. Nếu phạm một trong hai tội trên, khi chết sẽ bị đày xuống đây bị lột sạch quần áo, phải khỏa thân trèo lên núi đao, xem xét tội nặng hay nhẹ mà có thể bị đày ở trên núi đao.

Vị trưởng giá tiếp tục chỉ cho tôi ngục tiếp theo có tên gọi:

8. Băng Sơn Địa Ngục: Phàm những ác phụ hãm hại chồng, thông dâm với người khác, cố ý phá thai, khi chết sẽ bị đày xuống Băng Sơn địa ngục. Kẻ bị phạt sẽ bị lột hết quần áo, lõa thể leo lên núi băng. Ngoài ra, những người ham mê cờ bạc, bất hiếu với cha mẹ, bất nhân bất nghĩa, cũng sẽ bị đày trèo lên núi băng.

Và:

9. Dầu Oa Địa Ngục: Những kẻ phóng đãng, trộm cắp, bắt nạt người lương thiện, lừa gạt phụ nữ trẻ em, phỉ báng người khác, chiếm đoạt tài sản và vợ của người khác, sau khi chết sẽ bị đày xuống Dầu Oa địa ngục, bị lột sạch quần áo rồi ném vào chảo dầu mà đảo đi đảo lại. Căn cứ mức độ tội nặng nhẹ, sẽ bị đảo trong vạc dầu bao nhiều lần, có người tội nặng vừa Băng Sơn địa ngục ra đã bị các tiểu quỷ áp giải xuống Dầu Oa Địa Ngục.

Đi mãi đi mãi tôi đi tới một bãi đất rộng tôi đang thấy tò mò vì ở đây có rất nhiều trâu. Tôi hỏi: “Sao ở đây lại có nhiều trâu vậy? Chúng dùng để làm gì?” Vị trưởng giả chỉ vào những chú trâu và nói: Đây là…

10. Ngưu Khanh Địa Ngục: Đây là tầng địa ngục để các súc vật kêu oan. Phàm là người trên dương gian giết súc vật để làm niềm vui cho mình, khi chết sẽ bị đày xuống Ngưu Khanh Địa Ngục. Tại đây họ sẽ bị các loài trâu hoang dùng sừng húc, dùng chân giẫm đạp.

Đi qua Ngưu khanh địa ngục lại tới một nơi có một hồ đá hình vuông, bên trên có những sợi dây buộc những tảng đá to nhỏ khác nhau có tên gọi:

11. Thạch Áp Địa Ngục: Nếu khi còn sống sinh ra một đứa con, dù bất cứ một nguyên nhân nào khi đứa trẻ bị thiểu năng, tàn tật bẩm sinh; hoặc vì trọng nam khinh nữ mà vứt bỏ, dìm chết con mình, loại người này khi chết sẽ bị đày vào đây. Khi đưa kẻ phạm tội xuống hồ quỷ sai sẽ chặt đứt những sợi dây có buộc đá ở phía trên.

Đi qua Thạch áp địa ngục tôi nhìn thấy một chiếc cối. Tôi đang vừa run sợ vừa tò mò không biết cái cối này dùng để làm gì thì vị trưởng giả tiếp tục. Nơi này gọi là…

12. Thung Cữu Địa Ngục: Khi còn sống nếu lãng phí lương thực, thực phẩm, như vứt bỏ đồ ăn thừa, hoặc vì không thích ăn mà vứt thức ăn ăn, khi chết sẽ bị đày xuống Thung Cữu Địa Ngục và bị vứt vào chiếc cối để giã. Ngoài ra nếu khi ăn mà nói tục, chửi thề chết đi cũng sẽ bị đày vào đây. Cho nên nhắc nhở mọi người khi ăn không nên nói tục, đặc biệt không nên chửi thề.

Đi một hồi lâu tôi nhìn thấy phía trước là một cái bể. Một mùi máu tanh hôi xộc lên tận mũi làm tôi không chịu nổi, bịt mồm bịt mũi nhăn mặt. Vừa lúc đó tôi nhìn thấy cha, nước mắt tuôn rơi tôi vừa hoảng sợ vừa với tay cố gọi nhưng cũng giống như mẹ, cha tôi không nghe thấy. Tôi quay sang hỏi: “Cha tôi bị sao vậy? Sao ông lại ở đây? Đây là đâu?”

Vị trưởng giả đáp: “Cha ngươi khi sống không hiếu kính với cha mẹ già. Họ đã có công sinh thành dưỡng dục nhưng khi họ đau yếu cha ngươi lại không phụng dưỡng mà đùn đẩy trách nhiệm nên khi chết bị xuống đây. Đây gọi là:

13. Huyết Trì Địa Ngục: Phàm người không tôn trọng người khác, bất hiếu với cha mẹ, không ngay thẳng, tính tình tà đạo, sau khi chết sẽ vào Huyết Trì Địa Ngục, chịu khổ trong bể máu.

Tôi gạt nước mắt đi theo vị trưởng giả tôi không ngờ con người chết đi rồi lại bị nhiều dày vò đau khổ tới như vậy. Đi được một lát tôi nhìn thấy một dáng người quen quen. Đó chẳng phải chị Lưu hàng xóm mới tự tử năm ngoái đó sao. Sao chị lại ở đây nhỉ? Như để giải đáp câu hỏi của tôi vị trưởng giả nói: Đây là

14. Uổng Tử Địa Ngục: Ngươi hãy nhớ rằng để được làm người trên thế gian này là điều không hề dễ, đó là cơ hội do Diêm Vương ban cho. Nếu không biết trân trọng, mà tự sát, như cắt mạch máu, uống thuốc độc, treo cổ v.v., điều này khiến Diêm Vương tức giận, sau khi chết sẽ bị đày xuống Uổng Tử Địa Ngục, và cũng không có cơ hội đầu thai thành người nữa.

Sau đó lại tới một nơi có tên gọi:

15. Trách Hình Địa Ngục: Những kẻ phạm trọng tội như đào trộm mộ người khác, sau khi chết sẽ bị đày xuống đây bị ngũ mã phanh thây.

Đi một hồi lâu bỗng nhiên tôi và vị trưởng giả đi tới miệng một núi lửa lớn có tên gọi:

16. Hỏa Sơn Địa Ngục: Những kẻ tham nhũng làm giàu cho mình, ăn trộm chó gà, cướp bóc tiền bạc, phóng hỏa, sau khi chết sẽ bị đày xuống Hỏa Sơn Địa Ngục. Những kẻ này sẽ bị đưa lên vào núi lửa để thiêu mà không chết được. Ngoài ra, những hòa thượng, đạo sỹ phạm giới cũng bị sẽ đày xuống tầng địa ngục này.

Vị trưởng giá lôi tôi tới một nơi không biết có tên gọi là gì. Tôi nhìn thấy viên quan huyện cai quản nổi tiếng gian ác ở quê mình năm xưa đang đứng ở đó để đợi tới lượt chịu cực hình. Vị trưởng giả chỉ vào những người đứng xếp hàng và nói: Họ là những kẻ dẫm đạp ngũ cốc, trộm cắp, tham quan ô lại, chuyện hiếp đáp người khác. Khi chết sẽ bị đày xuống:

17. Thạch Ma Địa Ngục: này. Họ sẽ bị mài nát thành nhục tương, rồi lại được phục hồi thân thể để tiếp tục bị mài nát. Ngoài ra hòa thượng, đạo sĩ ăn mặn cũng sẽ bị đưa vào đây.

18. Đao Cư Địa Ngục: Những kẻ ăn bớt vật liệu, giấu trên lừa dưới, dụ dỗ phụ nữ trẻ em, buôn bán không trung thực khi chết sẽ bị đày xuống Đao Cư Địa Ngục. Họ sẽ bị lột sạch quần áo, bị trói vào bốn trụ gỗ theo hình “Đại”, rồi dùng cưa, cưa từ dưới lên trên.

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận