Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Cách đọc chú Đại Bi năm 2021 chính xác nhất cho tâm bình an thanh tịnh

Đọc chú Đại Bi đúng cách, nhất quán sẽ giúp tẩy trừ phiền não, nghiệp chướng cho chúng sanh. Phật tử có thể trì tụng chú Đại Bi tại chùa hoặc tại nhà riêng trước ảnh Phật hoặc tượng Phật.

Cách đọc chú Đại Bi năm 2021 chính xác nhất cho tâm bình an thanh tịnh

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Cách đọc chú Đại Bi năm 2021 chính xác nhất cho tâm bình an thanh tịnh
Photo: internet

Chuẩn bị trước khi đọc chú Đại Bi

Bồ Tát Quan Thế Âm đã từng giảng: "Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hay thân mạng của chính họ“.

Chuẩn bị về tinh thần, tư tưởng

Trong phần hình trạng tướng mạo đã chỉ rõ mười đặc tính cốt yếu của chú Đại Bi quan trọng hàng đầu là tâm Đại Từ Bi, cho nên khi đọc trú hành giả phải bắt đầu hướng tâm nhất quán, khởi lòng thương xót chúng sinh. Bên cạnh đó, đọc chú phải trang nghiêm trước tượng Phật hoặc ảnh Phật. 

Trước khi đọc chú phải giữ giới, kiêng cữ rượu thịt, các thứ hành, hẹ, tỏi cùng với thức ăn hôi hám. Tốt nhất nên ăn chay. Ngoài ra, giữ thân thể sạch sẽ, đánh răng, súc miệng trước khi trì tụng.

Bàn thờ

Tốt nhất, nếu có điều kiện thì nên dựng phòng thờ riêng ở những nơi yên tinh. Trên bàn thờ có tượng Bồ tát nghìn tay nghìn mắt quay về hướng Tây. Nếu không ngồi phòng thờ, đối trước ban thờ thì bạn có thể đặt ảnh Phật hoặc tượng Phật.

Trên bàn thờ Phật phải có hoa tươi, trái cây, lư hương để cắm nhang, nước cúng. Nên có đèn sáng khi hành lễ, sử dụng chuỗi hạt gỗ để trợ lực khi đọc chú Đại Bi.

cac-buoc-doc-chu-dai-bi-chinh-xac-nhat
Bàn thờ đặt tượng Phật phải ở nơi trang nghiêm, yên tĩnh

Cách thức ngồi, lạy

Chỗ ngồi của hành giả phải sạch sẽ, có thể là miếng đệm hoặc đơn giản là khăn bông xếp lại. Hành giả có thể ngồi theo cách thức bán gà.

Cách để tay: lòng bàn tay để ngửa hướng lên trên, bàn tay mặt để lên trên bàn tay trái, hai đầu ngón cái đụng vào nhau. Mắt nên mở hé, nếu nhắm hẳn thì dễ vào trạng thái hôn trầm, nếu mở lớn thì khó định tâm.

Có nhiều kiểu lạy khác nhau nhưng mục đích đều để tỏ lòng thành kính, lạy đứng lên ngồi xuống, rồi gập đầu có nhiều điểm bất tiện, không thích hợp cho không khí thiên đường. Hành giả có thể lạy đơn giản khi hành lễ nhưng phải trang nghiêm.

Cách đọc chú Đại Bi

Hiện nay có 3 phương pháp đọc chú Đại Bi là: đọc rõ thành tiếng; đọc nhép miệng hoặc âm rất nhỏ chỉ người đọc nghe được; đọc thầm trong tâm.

Mục đích của việc tụng chú là dùng âm thanh của chú và cách đọc chú làm cho tâm trong sạch, không còn phiền não, không còn quy nghĩ lăng xăng trong đầu, nhớ đó mà tĩnh tâm được. Khi tâm được định tĩnh, đây được gọi là giải thoát, nghiệp chướng tiêu trừ.

Tùy vào điều kiện và hoàn cảnh lúc bắt đầu đọc chú mà hành giả có thể chọn 1 trong 3 cách trên. Song có một lưu ý là nên đọc rõ ràng, giọng trầm hùng, nhanh và liên tục bằng cách lấy hơi từng bụng ra.

Hành giả nên hành thiền ngày 2 buổi vào sáng sớm và hoàng hôn. Đó là thời khó biểu lý tưởng cho người tu tập. Song nếu không có điều kiện thì đọc chú 1 lần/ngày cũng được.

Cách đảnh lễ Tam bảo, Quan Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sinh

Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và các vị theo học đạo Phật (1 lạy).

Tôi xin cung kính đảnh lễ tất thảy các vị chúng sanh khác (1 lạy) mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

cac-buoc-doc-chu-dai-bi-chinh-xac-nhat-9

Sau đó phát nguyện như sau:

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

 

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

 

Kế đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).

Rồi Chú Đại Bi. 

Khi tụng Chú, hãy nghĩ về một điều gì đó trong lòng.

Có thể nghĩ về ông bà, cha mẹ, người thân già yếu, tâm thành kính tụng trì chú cầu sức khỏe, nguyện cho họ được khỏe mạnh, bình an.

Có thể nghĩ về những điều mình đang hướng đến, mong muốn đạt được, trong tâm quyết chí sẽ làm mà thành.

Có thể nghĩ về bệnh tật mà mình đang mang, cầu xin Đức Phật rủ lòng thương cho sức khỏe mau lành.

Có thể nghĩ đến những nỗi khổ đau mà bản thân mình hay người thân đang gánh chịu, xin Đức Phật chỉ đường vẽ lối cho thoát khỏi bể khổ trần gian.

Có thể khởi lòng thương xót chúng sinh đang bị đọa đầy nơi địa ngục, dùng ánh sáng từ bi của Phật Pháp hồi hướng cho họ sớm được luân hồi.

Cũng có thể khởi lòng thương xót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt, hình dung mình đang ở bên cạnh, trì tụng cho chúng nghe.

Có thể nghĩ về người thân hay những người đang làm việc bất thiện, tụng Chú để giúp họ hồi hướng mà thoát khỏi chốn ác duyên, hoặc tỉnh ngộ mà có cơ duyên học đạo.

Duy trừ điều bất thiện thì Chú Đại Bi có sức mạnh vạn năng vi diệu, có thể giúp cho chúng ta đạt được điều mình mong cầu. 

84 câu chú Đại Bi

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

2. Nam mô a rị da.

3. Bà lô yết đế thước bát ra da.

4. Bồ Đề tát đỏa bà da.

5. Ma ha tát đỏa bà da.

6. Ma ha ca lô ni ca da.

7. Án.

8. Tát bàn ra phạt duệ.

9. Số đát na đát tỏa.

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da.

cac-buoc-doc-chu-dai-bi-chinh-xac-nhat

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

12. Nam mô na ra cẩn trì.

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế.

14. Tát bà a tha đậu du bằng.

15. A thệ dựng.

16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa).

17. Na ma bà dà.

Quảng cáo

18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha.

19. Án, A bà lô hê.

20. Lô ca đế.

 

21. Ca ra đế.

22. Di hê rị.

23. Ma ha bồ đề tát đỏa.

24. Tát bà tát bà.

25. Ma ra ma ra.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng.

27. Cu lô cu lô yết mông.

28. Độ lô độ lô phạt xà da đế.

29. Ma ha phạt xà da đế.

30. Đà ra đà ra.

 

31. Địa rị ni.

32. Thất Phật ra da.

33. Giá ra giá ra.

34. Mạ mạ phạt ma ra.

35. Mục đế lệ.

36. Y hê di hê.

37. Thất na thất na.

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi.

39. Phạt sa phạt sâm.

40. Phật ra xá da.

 

41. Hô lô hô lô ma ra.

42. Hô lô hô lô hê rị.

43. Ta ra ta ra.

44. Tất rị tất rị.

45. Tô rô tô rô.

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ.

47. Bồ đà dạ bồ đà dạ.

48. Di đế rị dạ.

49. Na ra cẩn trì.

 

50. Địa rị sắc ni na.

51. Ba dạ ma na.

52. Ta bà ha.

53. Tất đà dạ.

54. Ta bà ha.

55. Ma ha tất đà dạ.

56. Ta bà ha.

57. Tất đà du nghệ.

58. Thất bàn ra dạ.

59. Ta bà ha.

60. Na ra cẩn trì.

 

61. Ta bà ha.

62. Ma ra na ra .

63. Ta bà ha.

64. Tất ra tăng a mục khê da.

65. Ta bà ha.

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ.

67. Ta bà ha.

68. Giả kiết ra a tất đà dạ.

69. Ta bà ha.

 

70. Ba đà ma kiết tất đà dạ.

71. Ta bà ha.

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ.

73. Ta bà ha.

74. Ma bà rị thắng yết ra dạ.

75. Ta bà ha.

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

77. Nam mô a rị da.

78. Bà lô kiết đế.

79. Thước bàn ra dạ.

80. Ta bà ha.

81. Án, Tất điện đô.

82. Mạn đà ra.

83. Bạt đà gia.

84. Ta bà ha.

Nam Mô A Di Đà Phật

Sau khi đọc chú Đại Bi, hành giả hãy hồi hướng công đức này dành cho tất cả chúng sinh trong các cõi. Mong hết thảy sớm ngày đoạn thoát vô minh, đật tới hạnh phúc cuối cùng.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ai? Cách thỉnh tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo