Ý nghĩa và tác dụng của những câu thần chú Phật giáo phổ biến

Những người tu tập theo Phật giáo đều nhẩm tụng các thần chú, vậy những thần chú và bài chú này có ý nghĩa - tác dụng ra sao?

Chi Nguyễn
14:26 23/09/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thần chú là gì?

Thần Chú là lời nói bí mật của chư Phật có thể gọi là Mật ngôn hay Phật ngôn. Lời nói đặc biệt này chỉ có các đức Phật trong mười phương nghe biết mà nó không phải là thứ ngôn ngữ thường tình của các chúng sinh. Những ai muốn chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương gia hộ những khổ đau của cuộc đời chỉ cần hành trì Thần Chú được chỉ dẫn sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát cứu giúp.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra ở Ấn Độ cách đây khoảng 2.500 năm, thời đó ngôn ngữ được dùng là tiếng Sanskrit (tiếng Phạn). Hầu hết thần chú mà ta trì tụng đều là tiếng Phạn, chỉ có một số ít là ngôn ngữ Tây Tạng (Tibetan).

y-nghia-va-tac-dung-cua-nhung-cau-than-chu-phat-giao-pho-bien
Thần Chú là lời nói bí mật của chư Phật có thể gọi là Mật ngôn hay Phật ngôn

Khi trì chú, ta nên tập trung tư tưởng, tâm thế thư giãn, thả lỏng và không nghĩ tới những điều khác. Thần chú mang lại cho chúng ta sự bình tĩnh, tự tại, thăng bằng và thoải mái khi gặp khó khăn. Cần nhớ, dù tu tập theo phương pháp nào, Phật giáo vẫn coi trọng nhất là làm việc thiện, tránh xa điều ác.

Ý nghĩa và tác dụng của những câu thần chú Phật giáo phổ biến

Chú Lăng Nghiêm

Đức Phât từng nói rằng: "Nếu người nào nghiệp chướng nặng nề không thể trừ được, ông (chỉ ông A Nan) nên dạy họ chí tâm trì chú Lăng Nghiêm này thì các nghiệp chướng đều tiêu diệt"; "Sau khi ta diệt độ các chúng sinh đời sau, nếu có người trì tụng chú này thì các tai nạn: thủy tai, hoả hoạn, thuốc độc, độc trùng, ác thú, yêu tinh, quỉ quái… đều chẳng hại được".

Chú Lăng Nghiêm bổ trợ giúp ta đạt thành ý nguyện trong cuộc sống, được an lạc và thành quả trên con đường giác ngộ, chuyển hóa.

Chú Đại Bi

Chú đại bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do chính Đức Phật Thích Ca thuyết diễn. Thần chú này có 84 câu, 415 chữ, giúp cứu khổ cứu nạn cho con người.

Người nào nếu trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ. 

Bằng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường ác và chẳng đặng sanh về cõi Phật hay chẳng đặng những pháp Tam Muội, chẳng biện tài, sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi.

Thập chú

y-nghia-va-tac-dung-cua-nhung-cau-than-chu-phat-giao-pho-bien
Thập chú được hiểu nôm na là 10 bài chú của Đức Phật

Thập chú được hiểu nôm na là 10 bài chú của Đức Phật, giúp cho chúng sinh cảm thấy an nhiên, thanh tịnh tâm trí, gặp dữ hóa lành, tốt đẹp tự khắc tìm đến. Chúng tâm khi tụng mà khởi tâm tham lam, ác độc, ích kỷ, không diệt trừ ngã mạn, không từ bi hỷ xả,... thì có trì tụng hàng trăm ngàn biến, thọ hàng trăm lễ quán đảnh, có được thần lực này nọ thì cũng chỉ là tà đạo, không phải là đạo Phật.

Dưới đây là 10 bài chú: 

  • Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni
  • Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
  • Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni
  • Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú
  • Thánh Vô Lượng Thọ Quang Minh Vương Đà La Ni
  • Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn
  • Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn
  • Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn
  • Vãng Sinh Tịnh Độ Độ Đà La Ni
  • Thiện Nữ Thiên Chú

Xem thêm: Thập chú là gì? Ý nghĩa của từng bài kinh trong Thập chú

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận