Từ khoá: "triều Tây Sơn"

Bí ẩn về cái chết của Ngô Thời Nhiệm - công thần giúp triều Tây Sơn và Quan Trung đánh lui quân Thanh

Ngô Thời Nhiệm xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc chốn Bắc Hà. Ông cũng là công thần giúp triều Tây Sơn và Quang Trung đánh lui quân Thanh. Thế nhưng cái chết của ông đến giờ vẫn là 1 bí ẩn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 25/03/2022

Bùi Đắc Tuyên - quyền thần thao túng triều Tây Sơn: Kẻ gieo gió ắt gặt bão

Bùi Đắc Tuyên nhờ em là Hoàng hậu mà được làm quan trong triều Tây Sơn. Hắn tìm mọi cách để tạo vây cánh, dần đi vào con đường lộng quyền, khống chế cả triều đình, lấn át vua trẻ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 17:00 13/11/2021

Cái chết không rõ ràng của Quang Trung - Nguyễn Huệ, vị tướng bách chiến bách thắng

Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã lật đổ 2 tập đoàn thống trị phản động ở Đàng Trong và Đàng Ngoài, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập dân tộc. Tuy nhiên, vị vua này qua đời đột ngột ở tuổi 39 với nhiều giai thoại bí ẩn được lưu truyền trong dân gian.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 06:00 20/07/2021