Từ khoá: "Tôn Quyền"

Ngẫm về 3 cảnh giới đời người khi đọc Tam Quốc: Phóng khoáng như Tào Tháo, tài trí như Khổng Minh, kiên trì như Lưu Bị

Hồi trẻ đọc Tam Quốc, sùng bái sự phóng khoáng của Tào Tháo, ngưỡng mộ tài trí của Khổng Minh, khâm phục sự anh dũng của Lã Bố. Nay đọc Tam Quốc lại cảm phục Lưu hoàng thúc...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 09/07/2022

Không sợ trời không sợ đất nhưng 3 vị quân chủ Tam Quốc lại thất kinh bởi 3 người này, họ là ai?

Lúc sinh thời, Tào Tháo và Tôn Quyền luôn kiêng dè 2 vị đại tướng. Trong khi đó, Lưu Bị lại sợ đối thủ của mình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:00 28/05/2022

Lá thư vỏn vẹn 16 chữ của Tôn Quyền uy lực cỡ nào mà Tào Tháo vừa đọc xong đã vội rút quân?

Thông qua lá thư vỏn vẹn 16 chữ, Tôn Quyền đã chứng minh bản thân là người trí tuệ hơn người khiến Tào Tháo phải kiêng đè.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 19/03/2022

Học được gì từ 'Đạo dùng người' của 3 'ông lớn' thời Tam Quốc?

Tào Tháo khôn ngoan, Tôn Quyền nhìn rộng, Lưu Bị bất minh - nếu đặt ba nghệ thuật dùng người lên bàn cân để so sánh, ai sẽ là người nhỉnh hơn?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:00 11/12/2021