Từ khoá: "Lê Trung Hưng"

Lê Trung Hưng - thời kỳ duy nhất có nghi lễ sách lập hoàng hậu

Theo Lịch triều hiến chương loại chí, thời Lê Trung Hưng có vài hoàng hậu họ Trịnh và có nghi thức sách lập.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 29/04/2022

Khiếp đảm với cách trừng trị đứa con phản phúc của chúa Trịnh Tùng

Trong mắt người đời, chúa Trịnh Tùng là người tài giỏi, là thiên tài quân sự gây dựng cơ đồ nhà chúa. Song ông cũng là người có giã tâm... Và khi nhắc đến Trịnh Tùng không thể không nhắc tới giai thoại 2 lần bị con làm phản.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 03/12/2021

Thời kỳ lạ lùng trong sử Việt: Nạn đút lót, mua bằng cấp diễn ra công khai, thường xuyên

Vào thời Lê trung hưng, giáo dục Đại Việt bắt đầu suy thoái, trường thi trở thành "chợ" mua danh vị, nhiều đại quan tranh thủ gian lận thi cử, ăn đút lót.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 11:00 12/09/2021

Cuộc đời tận tâm với vua, với nước, lòng dạ sáng tựa sao băng của vị tướng tài Lê Văn An

Sinh thời, Lê Văn An là bậc dũng tướng đa mưu, văn võ song toàn, từng trải hơn trăm trận lớn nhỏ. Cả cuộc đời ông luôn tận tâm với vua, với nước, lòng dạ sáng tựa sao băng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 12:27 17/08/2021