Từ khoá: "giả ngốc"

'Trùm cuối' là người biết 'giả ngốc': Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!

Người thông minh thật sự là người có nguyên tắc và biết giả "ngu", học cách im lặng để tự bảo vệ mình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 11:00 16/07/2023

Trí tuệ cổ nhân: Thà giả ngốc chứ đừng tự cho mình thông minh

Trí tuệ cổ nhân truyền lại chính là “Đại trí nhược ngu, hồ đồ lại hóa trí tuệ”, thà giả ngốc chứ đừng tự cho mình thông minh, bởi núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 16:00 23/06/2022

Người khôn ngoan biết “giả ngốc” 3 thời điểm này sẽ tránh được nhiều tai ương nơi công sở

Người khôn ngoan phải nhận diện được đâu là người mình nên giữ mối quan hệ lâu dài, đâu là người chỉ nên xã giao ngoài mặt. Làm được điều này cuộc sống sẽ thuận lợi hơn, tránh được nhiều thị phi không cần thiết.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 19:27 26/04/2022

Khờ khạo đúng thời điểm là cảnh giới cao nhất của trí tuệ

Khờ khạo đúng thời điểm, giả ngu đúng lúc cũng là một nghệ thuật trong đối nhân xử thế. Ở đời có quá nhiều người khôn ngoan, cứ khờ khạo một chút lại dễ sống hơn rất nhiều.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 13:00 04/03/2022

Vì sao nói người thực sự thông minh là người biến mình thành 'kẻ đại ngốc'?

Đa số chúng ta nghĩ rằng có tài năng thì phải bộc lộ hết ra ngoài. Tuy nhiên, cổ nhân thực sự cho rằng cách xử thế "giả ngốc" mới là vẹn toàn nhất.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 15:39 24/10/2021

Ở đời, làm kẻ ngốc không phải thiệt thòi mà là cảnh giới trí tuệ thâm sâu

Nhiều người nghĩ rằng phải khôn ngoan thì mới giành được lợi ích về phía mình nên không ngừng tranh giành. Họ đâu biết rằng, người giả ngốc mới là bậc đại trí.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 08:30 16/10/2021