Từ khoá: "chú lăng nghiêm"

10 thần chú Phật giáo cực kỳ linh nghiệm: Trì tụng mỗi ngày tâm thanh tịnh, trở nên lạc quan, hoan hỷ

Thần chú thường có ngôn ngữ tiếng Phạn (Sanskrit) vì được lưu truyền từ thời Đức Thế Tôn thành đạo tới nay. Để thuận tiện hơn, chúng ta thường niệm chú bằng tiếng Phạn nhưng được phiên âm sang tiếng Việt. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:00 08/10/2022

Ý nghĩa và tác dụng của những câu thần chú Phật giáo phổ biến

Những người tu tập theo Phật giáo đều nhẩm tụng các thần chú, vậy những thần chú và bài chú này có ý nghĩa - tác dụng ra sao?

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 14:26 23/09/2022

Phước báu vô lượng vô biên khi chuyên tâm tụng chú Lăng Nghiêm

Chú Lăng Nghiêm là thần chú uy lực nhất trong Phật giáo. Nếu sáng sớm bạn tụng niệm Chú Lăng Nghiêm một lần, sau đó tụng tâm Chú 108 lần, thì sẽ được phước báu vô lượng vô biên.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 06:00 09/04/2022

Vì sao Chú Lăng Nghiêm là thần trú trừ ma, loại bỏ năng lực tiêu cực uy lực nhất của Phật giáo?

Nhiều ý kiến nhận định, Chú Lăng Nghiêm là thần chú mạnh đến mức  toàn bộ không gian và Pháp giới bị ngập trong ánh sáng tốt đẹp của nó. Nhờ Chú Lăng Nghiêm mà Phật pháp tồn tại lâu đến thế.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:44 11/01/2021