Từ khoá: "cách làm người"

Sống ở đời hãy: Học ô cách làm người, học ủng đi mưa cách làm việc

"Nếu bạn không che mưa cho người khác thì có ai nguyện ý để bạn trên đầu" - đó là chân lý mà chiếc ô tưởng như vô tri vô giác muốn chúng ta phải nắm rõ.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 08:00 09/07/2023

Đánh giá một người qua “vẻ bề ngoài” là điều rất công bằng

Đánh giá một người qua vẻ bề ngoài nghe thì có vẻ phiến diện, không xác đáng. Thế nhưng, trên thực tế việc đánh giá này lại rất công bằng.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 17:30 10/03/2022

Người thanh niên chọn bát – Câu chuyện đáng suy ngẫm về cách làm người

Người thanh niên chọn bát là câu chuyện nhân văn, là bài học cuộc sống về cách làm người khiến nhiều người phải suy ngẫm, bạn muốn người khác đối đãi thế nào trước tiên bạn phải là người như thế!

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 05:00 09/03/2022