Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về giá trị của lịch sử

Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về giá trị của lịch sử dưới đây giúp học sinh hiểu hơn về vấn đề, biết cách làm khi gặp đề tương tự.

Thùy Nguyễn
17:00 18/02/2022 Thùy Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Suốt 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm để thoát khỏi ách nô lệ, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Giá trị của lịch sử cũng từ đó mà hình thành, trở thành những tài sản quý báu của cả đất nước. 

Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về giá trị của lịch sử

Mở đoạn

Giới thiệu, dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận xã hội: Giá trị của lịch sử.

Tùy vào khả năng của mình mà học sinh có thể dẫn dắt trực tiếp hoặc gián tiếp.

Thân đoạn

Giải thích khái niệm

dan-y-doan-van-nghi-luan-xa-hoi-200-chu-ve-gia-tri-cua-lich-su-2
  • Giá trị của lịch sử là nguồn gốc hình thành nền văn hóa, là những truyền thống quý báu mà ông ta đã đúc kết lại, được kế thừa và phát huy qua từng thế hệ.

  • Giá trị của lịch sử làm nên giá trị dân tộc, bởi mỗi đất nước đều có quá trình dựng nước và giữ nước khác nhau. 

Bàn luận vấn đề

Biểu hiện
  • Giá trị của lịch sử thể hiện ở quá trình gây dựng đất nước của ông cha ta, làm niềm tự hào dân tộc khi chiến thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn độc lập tự do cho dân tộc.

  • Thể hiện qua nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta như: Lá lành đùm lá rách, tôn sư trọng đạo, yêu nước…

Ý nghĩa
  • Giá trị của lịch sử là niềm tự hào dân tộc, là cái nôi của nền văn minh nhân loại.

  • Giúp con người biết trân trọng cuộc sống hiện tại, biết ơn những thế hệ trước.

Phê phán

Trong xã hội hiện nay vẫn có những người không biết coi trọng lịch sử và trân trọng cuộc sống hiện tại. Nhiều người có tư tưởng phản động, những cái nhìn sai trái, lệch lạc về lịch sử dân tộc. Những người này đáng bị phê phán và lên án. 

Nêu ra giải pháp
  • Mỗi cá nhân cần biết giữ gìn, kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc. Trong thời đại hội nhập kinh tế chỉ hòa nhập chứ không hòa tan.

  • Nâng cao ý thức tìm hiểu, học hỏi lịch sử nước nhà; giữ vững lòng yêu nước, biết ơn những người đã có công với đất nước. 

Kết đoạn

dan-y-doan-van-nghi-luan-xa-hoi-200-chu-ve-gia-tri-cua-lich-su-1

Khái quát lại vấn đề cần nghị luận xã hội: Giá trị của lịch sử. Rút ra bài học và liên hệ bản thân.

Bài mẫu đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về giá trị của lịch sử

"Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Chúng ta không thể sống trong quá khứ nhưng không thể sống mà không có quá khứ. Giá trị của lịch sử đã giúp chúng ta nhớ về quá khứ với một thái độ trân trọng và biết ơn. Giá trị lịch sử là nguồn gốc hình thành nền văn hóa, là những truyền thống quý báu mà ông ta đã đúc kết lại, được kế thừa và phát huy qua từng thế hệ. Chính những điều này đã làm nên giá trị dân tộc, bởi mỗi đất nước đều có quá trình dựng nước và giữ nước khác nhau. Giá trị của lịch sử thể hiện ở quá trình gây dựng đất nước của ông cha ta, làm niềm tự hào dân tộc khi chiến thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn độc lập tự do cho dân tộc. Nó còn thể hiện qua nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta như: Lá lành đùm lá rách, tôn sư trọng đạo, yêu nước… Giá trị này là thước đo của niềm tự hào dân tộc, giúp cho con người biết nhìn nhận về quá khứ, trân trọng cuộc sống hiện tại và bồi đắp lòng biết ơn với những thế hệ đi trước. Tuy nhiên hiện nay vẫn có những người không biết coi trọng lịch sử và trân trọng cuộc sống hiện tại. Nhiều người có tư tưởng phản động, những cái nhìn sai trái, lệch lạc về lịch sử dân tộc. Những người này đáng bị phê phán và lên án. Mỗi người chúng ta cần có trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, có tinh thần tự tìm hiểu, học hỏi lịch sử nước nhà, giữ vững lòng yêu nước trước mọi thế lực thù địch

Xem thêm: Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về cách vượt qua cám dỗ

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận