Liên hệ với chúng tôi
Quảng cáo

Đạo

Phật dạy từ bi giúp cho người thoát ly sầu muộn khổ đau

Theo quan niệm của đạo Phật thì tham-sân-si là các nhân tố khép kín tâm thức con người, khiến cho tâm con người bị giam hãm trong thế giới mê muội ích kỷ. Muốn đem lại hạnh phúc cho mình và lợi lạc cho người thì phải đem từ bi giúp cho người thoát ly sầu muộn khổ đau.

Phật dạy từ bi giúp cho người thoát ly sầu muộn khổ đau

Xuất bản:

Hoài Lương
Phật dạy từ bi giúp cho người thoát ly sầu muộn khổ đau
Photo: internet

Người con Phật học tu theo đạo lý giác ngộ của Phật để có trí tuệ cứu cho mình thoát khỏi mê lầm khổ đau và có đức từ bi giúp cho người thoát ly sầu muộn khổ đau. Đó là hạnh tu mang lại lợi ích cho mình và lợi lạc cho người khác.

phat-day-tu-bi-giup-cho-nguoi-thoat-ly-sau-muon-kho-dau-01
Đức Phật xếp bố thí là pháp tu đầu tiên của người Phật tử.

Trong đường hướng giáo dục nhắm đến mục tiêu giác ngộ, Đức Phật xếp bố thí là pháp tu đầu tiên của người Phật tử. Truyền thống tu tập này tiếp tục được tuân thủ bởi các thế hệ Phật tử về sau, với việc nhấn mạnh về Lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.

Phật dạy bố thí đơn giản là sự mở lòng ra đối với thế giới chung quanh. Đó là sự hiểu biết cảm thương đến hoàn cảnh không may của người khác để rộng lòng giúp đỡ. Mở tâm là dấu hiệu của giác ngộ, điều kiện để vượt qua tập quán tham chấp khổ đau và thực nghiệm giải thoát an lạc.

Theo quan niệm của đạo Phật thì Phật dạy tham-sân-si là các nhân tố khép kín tâm thức con người, khiến cho tâm con người bị giam hãm trong thế giới mê muội ích kỷ, không mở ra, không cảm thương, không độ lượng, không giải thoát, không thanh thản, không an lạc.

Bố thí do đó là pháp tu có khả năng nhiếp phục tập quán tham-sân-si, khiến cho tâm thức được mở ra, được giải thoát, được thanh thản, được an lạc. Phật dạy đó là hướng đi tốt đẹp của tâm giác ngộ đưa đến lợi mình và lợi người, tức hạnh phúc cho mình và lợi lạc cho người khác.

phat-day-tu-bi-giup-cho-nguoi-thoat-ly-sau-muon-kho-dau-02
Bố thí là pháp tu có khả năng nhiếp phục tập quán tham-sân-si, khiến cho tâm thức được mở ra, được giải thoát, được thanh thản, được an lạc

Có một anh chàng có may mắn kỳ lạ lắm, đời anh đụng gì cũng hên mà thậm chí cái ví của anh rơi mất 3 lần mà người ta mở ra thấy tên, địa chỉ nên người ta tới nhà trả lại anh đầy đủ giấy tờ và tiền bạc. Người ta thấy anh gặp may mắn đến kỳ lạ không hiểu nên có hỏi anh “ tại sao anh lại hên vậy”.

Quảng cáo

Anh chàng trả lời: Thực ra lúc trước tôi cũng xui lắm chứ không hên vậy, tôi xin việc làm không có, cái gì cũng mất hết, người yêu thì bỏ sau đó ba mẹ tôi bắt đầu than rằng tôi không làm lên tích sự. Đi xin việc làm thì không ai nhận, tôi khổ vô cùng, không hiểu sao đời mình khổ như vậy, cuộc đời tối tăm như vậy.

Một hôm buồn quá, tôi thẫn thờ ra công viên ngồi nhìn mọi người, lúc đó ngồi gần 2 ông bà già và tôi than thở với 2 ông bà “ Không biết đời con sao xui quá, giờ con muốn đi tù, ở đâu có đình có miếu con lạy hết rồi mà sao đời con vẫn cứ xui vậy”.

Lúc đó 2 ông bà đó cười và nói “ Nếu lạy mấy cái đền đó mà được hết thì cả thế gian người ta được hết rồi, cái gì cũng có nhân quả, nhân nào quả đó, mình gieo được nhân tốt thì mình mới được quả tốt”.

Bây giờ cậu không biết làm gì thì cậu đi bố thí máu đi, vì có những người bị tai nạn hay bệnh tật thì họ cần máu, lúc đó thực sự bệnh viện rất thiếu máu, máu không bao giờ đủ để cứu người nên lúc đó ai cho chút máu đều rất quý.

phat-day-tu-bi-giup-cho-nguoi-thoat-ly-sau-muon-kho-dau-03
Bố thí máu thì rất khó, vì máu trong người mình rút ra nếu cạn là chết liền mà dám bố thí tức là có tâm dũng cảm

Nghe thấy vậy, anh chàng liền xin đi bố thí máu lần đầu tiên, sau lần hiến đó thấy người khoẻ xin đi hiến máu lần nữa, từ đó cuộc đời thay đổi luôn. Anh bắt đầu gặp nhiều may mắn.

Bởi vì đó là cái bố thí, bố thí gì chứ dễ còn bố thí máu thì rất khó, vì máu trong người mình rút ra nếu cạn là chết liền mà dám bố thí tức là có tâm dũng cảm. Nếu khi anh bố thí được 3,4 lần thì anh thấy đời anh bắt đầu gặp may luôn. Từ đó gặp gì cũng hên nên anh tin nhân quả.

Phật dạy phước thiện bố thí hơn người không bố thí

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo