Liên hệ với chúng tôi

Đạo

An vị tôn tượng Đức Đệ tam Pháp chủ HT Thích Phổ Tuệ

An vị tôn tượng Đức Đệ tam Pháp chủ. Chư tôn đức HĐTS TƯ GHPGVN, chư tôn đức Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Hà Nội, cùng đại diện môn đồ pháp quyến đã thực hiện nghi thức an vị tôn tượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN tại tổ đình Viên Minh.

An vị tôn tượng Đức Đệ tam Pháp chủ HT Thích Phổ Tuệ

Xuất bản:

Hoài Lương
An vị tôn tượng Đức Đệ tam Pháp chủ HT Thích Phổ Tuệ
Photo: internet

Tôn tượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ được an vị tôn tượng tại chính giữa, hàng thứ tư trong hậu cung tổ đường chùa Viên Minh. Cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là vị tổ sư thứ 3 của sơn môn Đa Bảo, một trong những sơn môn lớn nhất của Phật giáo phía Bắc, nên an vị tôn tượng Đức Pháp chủ được xếp hàng thứ tư, dưới đệ nhất và đệ nhị tổ sư sơn môn Đa Bảo.

an-vi-ton-tuong-duc-de-tam-phap-chu-ht-thich-pho-tue-01
Tôn tượng Đức Đệ tam Pháp chủ Hoà thượng Thích Phổ Tuệ tại Tổ đường.

Tôn tượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN được tạc theo tỷ lệ người thật. Tôn tượng được chế tác công phu, tỉ mỉ, đã khắc họa một cách toàn diện chân dung cuộc đời phạm hạnh của Đức Pháp Chủ, toát lên được: Thần thái của một bậc cao tăng chân tu đắc đạo; sự rắn rỏi, an lạc của một thiền sư nông tăng thanh bần thủ đạo; sự khoát thước trong nhân cách của một trang Thích tử uyên thâm Phật pháp;

an-vi-ton-tuong-duc-de-tam-phap-chu-ht-thich-pho-tue-02
Quảng cáo

Sự chứng ngộ, liễu đạt của một bậc côn bằng – cả cuộc đời nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực xa lìa ngũ dục, lục trần; Sự từ bi của một vị Bồ tát tái lai – yêu thương, tôn trọng Phật tính của muôn loài chúng sinh; Sự tận tâm cống hiến cho Đạo Pháp – Dân tộc của một vị sứ giả Như Lai, cả cuộc đời phạm hạnh tu hành thực hành sứ mệnh hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh. Vì thế việc an vị tôn tượng đức đệ tam Pháp chủ có ý nghĩa quan trọng với Phật tử trong nước.

an-vi-ton-tuong-duc-de-tam-phap-chu-ht-thich-pho-tue-03

Lời khẩn dụ cuối của đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - bậc chân tu suốt đời sống thanh bần lạc đạo

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo