Liên hệ với chúng tôi

Đạo

26 triết lý sống bất hủ của Đức Đạt Lai Lạt Ma giúp bạn sống tốt hơn mỗi ngày

Ở đất nước Phật giáo Tây Tạng đầy bí ẩn này, người ta thường truyền nhau những câu nói bất hủ của vị Đạt Lai Lạt Ma - hiện thân lòng từ của Chư Phật và Bồ Tát.

26 triết lý sống bất hủ của Đức Đạt Lai Lạt Ma giúp bạn sống tốt hơn mỗi ngày

Xuất bản:

Hoa Nguyễn
26 triết lý sống bất hủ của Đức Đạt Lai Lạt Ma giúp bạn sống tốt hơn mỗi ngày
Photo: internet

Ở đất nước Phật giáo Tây Tạng đầy bí ẩn này, người ta thường truyền nhau những câu nói bất hủ của vị Đạt Lai Lạt ma - hiện thân lòng từ của Chư Phật và Bồ Tát.

Nói đến Tây Tạng thường chúng ta liên tưởng đến một đất nước Phật giáo đầy bí ẩn được che giấu giữa những dãy núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn. Đến đây, người ta còn tìm được cảm giác thư thái bình yên trong tiếng chuông chùa ngân vang. Đi qua những cánh đồng bạt ngàn của dân du mục, những dãy núi tuyết, người ta có cảm giác đi qua đủ mọi hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời để rồi thấy lòng mình như được gột rửa, trở nên thanh sạch và yên bình hơn.

26-triet-ly-song-bat-hu-cua-duc-dat-lai-lat-ma-giup-ban-song-tot-hon-1

Ở đất nước Phật giáo đầy bí ẩn này, người ta còn truyền nhau những câu chuyện huyền bí về nhũng vị Đạt Lai Lạt ma, là hiện thân lòng từ của Chư Phật và Bồ Tát. Những vị Đạt Lai Lạt Ma này luôn gởi gắm tới cả thế giới những triết lý sống lương thiện, hạnh phúc bình dị với mong muốn mọi người đều có thể sống lạc quan, vui vẻ và hạnh phúc. Hãy cùng chiêm nghiệm những câu nói hay từ Đức Đạt Lai Lạt Ma:

1. Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.

Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.

2. If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không thể thì ít nhất không nên hại ai.

3. If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.

Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi (lòng trắc ẩn). Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.

4. My religion is very simple. My religion is kindness.

Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là sự tử tế.

5. Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.

Hãy nhớ rằng khi không đạt được những gì bạn muốn, đôi lúc, lại là sự may mắn tuyệt vời.

6. The ultimate authority must always rest with the individual's own reason and critical analysis.

Thẩm quyền tuyệt đối luôn dựa vào lý trí và sự phân tích nghiêm túc.

26-triet-ly-song-bat-hu-cua-duc-dat-lai-lat-ma-giup-ban-song-tot-hon-5

7. We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

Chúng ta không bao giờ đạt được hòa bình trên thế giới cho tới khi thực sự có hòa bình trong chính mình.

8. Be kind whenever possible. It is always possible.

Hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế.

9. If you have fear of some pain or suffering, you should examine whether there is anything you can do about it. If you can, there is no need to worry about it; if you cannot do anything, then there is also no need to worry.

Nếu bạn có sợ hãi về nỗi khổ niềm đau, bạn nên quan sát xem bạn có thể làm được gì với nó. Nếu bạn có thể, không có gì phải lo lắng về nó. Nếu bạn không thể làm được, lại càng không nên lo lắng về nó.

10. If you don't love yourself, you cannot love others. If you have no compassion for yourself then you are not able of developing compassion for others.

Nếu không yêu thương chính mình, bạn không thể yêu thương người khác. Nếu bạn không có từ bi đối với mình, bạn không thể phát triển lòng từ bi đối với người khác.

11. Human potential is the same for all. Your feeling, "I am of no value", is wrong. Absolutely wrong. You are deceiving yourself. We all have the power of thought – so what are you lacking? If you have willpower, then you can change anything. It is usually said that you are your own master.

Tiềm năng con người vốn bằng nhau ở mỗi người. Cảm giác: "tôi không có giá trị" là sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Bạn đang lừa dối chính mình. Chúng ta có năng lực tư duy, do vậy, thử hỏi ta thiếu cái gì đây? Nếu ta có năng lực ý chí, bạn có thể thay đổi mọi thứ. Bạn có thể nói rằng: "Bạn là chủ nhân của chính bạn".

26-triet-ly-song-bat-hu-cua-duc-dat-lai-lat-ma-giup-ban-song-tot-hon-3

12. We must recognize that the suffering of one person or one nation is the suffering of humanity. That the happiness of one person or nation is the happiness of humanity.

Chúng ta phải thừa nhận rằng khổ đau của một người hoặc một quốc gia cũng là khổ đau chung của nhân loại; hạnh phúc của một người hay một quốc gia cũng là hạnh phúc của nhân loại.

13. Through violence, you may 'solve' one problem, but you sow the seeds for another.

Quảng cáo

Bằng bạo lực, bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng đồng thời, bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác.

14. As people alive today, we must consider future generations: a clean environment is a human right like any other. It is therefore part of our responsibility toward others to ensure that the world we pass on is as healthy, if not healthier, than we found it.

Khi con người còn sống, chúng ta phải nghĩ đến các thế hệ tương lai: Một môi trường sạch được xem là nhân quyền giống như bao quyền khác. Vì vậy, một phần trách nhiệm của chúng ta về người khác là đảm bảo rằng thế giới mà ta đang sống là khỏe mạnh, nếu không nói là khỏe mạnh hơn cái ta đã thấy.

15. The creatures that inhabit this earth-be they human beings or animals-are here to contribute, each in its own particular way, to the beauty and prosperity of the world.

Các sinh vật đang sống trên địa cầu này, dù là con người hay con vật, là để cống hiến, theo cách riêng của mình, cho cái đẹp và sự thịnh vượng của thế giới.

16. A spoon cannot taste of the food it carries. Likewise, a foolish man cannot understand the wise man´s wisdom even if he associates with a sage.

Cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó chứa đựng. Tương tự, người ngu không thể hiểu được trí tuệ của người khôn, dù cho có ở cạnh thánh nhân.

26-triet-ly-song-bat-hu-cua-duc-dat-lai-lat-ma-giup-ban-song-tot-hon-8

17. In our struggle for freedom, truth is the only weapon we possess.

Trong cuộc chiến vì tự do, chân lý là vũ khí duy nhất mà chúng ta sở hữu.

18. Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength.

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà thực ra là biểu hiện của sức mạnh.

19. Everyday, think as you wake up, today I am fortunate to be alive, I have a precious human life, I am not going to waste it

Mỗi ngày, khi thức dậy, bạn hãy nghĩ rằng hôm nay tôi may mắn còn sống, tôi có cuộc sống con người quý giá, tôi sẽ không phí phạm cuộc sống này.

20. The mind is like a parachute. It works best when it's open.

Tâm con người giống như sự nhảy dù. Nó chỉ trở nên tốt đẹp nhất khi nó ở trạng thái mở bung ra.

21. If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn quá nhỏ bé để tạo ra sự khác biệt, hãy thử ngủ với loài muỗi.

22. Open your arms to change but don't let go of your values.

Hãy dạng rộng cánh tay để thay đổi nhưng nhớ đừng làm tuột mất các giá trị mà bạn có.

23. Remember that silence is sometimes the best answer

Hãy nhớ rằng im lặng, thi thoảng, là câu trả lời tốt nhất.

24. Forgiveness doesn't mean forget what happened. ... If something is serious and it is necessary to take counter-measures, you have to take counter-measures.

Tha thứ không có nghĩa là quên đi tất cả những gì đã xảy ra. Nếu điều gì đó xảy ra quá nghiêm trọng thì bạn cần phải tiến hành các biện pháp đối phó. Bạn cần có các biện pháp đối phó.

26-triet-ly-song-bat-hu-cua-duc-dat-lai-lat-ma-giup-ban-song-tot-hon-9

25. Because we all share this small planet earth, we have to learn to live in harmony and peace with each other and with nature. That is not just a dream, but a necessity. We are dependent on each other in so many ways, that we can no longer live in isolated communities and ignore what is happening outside those communities, and we must share the good fortune that we enjoy.

Vì chúng ta chia sẻ hành tinh nhỏ bé này, chúng ta phải học cách sống hài hòa và hòa bình, vì nhau và vì thiên nhiên. Đó không phải là giấc mơ, mà là sự cần thiết. Chúng ta phụ thuộc nhau bằng nhiều cách. Chúng ta đã không thể sống trong cộng đồng cô lập và không thể bỏ qua những gì đang xảy ra ngoài cộng đồng. Chúng ta nên chia sẻ các may mắn mà chúng ta đang hưởng được.

26. Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful: a meaningful friend — or a meaningful day.

Các bạn cũ ra đi, các bạn mới xuất hiện. Cũng giống như ngày tháng. Khi ngày cũ trôi qua, ngày mới lại đến. Điều quan trọng là hãy làm cho mọi thứ có ý nghĩa: một người bạn có ý nghĩa, hoặc một ngày có ý nghĩa.

Xem thêm: 4 triết lý sống đỉnh cao giúp Tào Tháo xoay chuyển càn khôn: Bạn muốn tạo ra thành tựu, nhất định phải đọc

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo