Trì tụng Chú Đại Bi trước khi ngủ có được không?

Ở bài viết này chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của những người bận bịu về nội dung: Trì tụng Chú Đại Bi trước khi ngủ có được không?

Đỗ Thu Nga
10:35 16/05/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc Hội kiến của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Chú Đại Bi có 84 câu, 415 chữ.

Trong đó:

Phần hiển: Tức là phần giúp Phật tử hiểu biết về công năng của câu kinh, câu chú để tu tập cho đúng. Phần này sẽ làm rõ các ý nghĩa và chân lý trong kinh để Phật tử tụng niệm hay nghiên cứu về sau. Trong Chú Đại Bi, phần hiển là câu kinh “thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi”, có chức năng giải thích về ý nghĩa và sự hiệu nghiệm của 84 câu chú phía sau.

Phần mật: Trong Chú Đại Bi, phần mật chính là phần câu Chú, xuất phát từ câu “tâm đà na ni” cho tới hết câu số 84 “Ta bà ha”. Khi đọc đến phần này chính là ta đang đọc xưng danh hiệu của tất thảy 84 vị Hộ Pháp Kim Cang Thần – hay chính là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tượng trưng cho sự đối trị triệt tiêu 84 phiền não. Triệt tiêu được các phiền não này thì tâm sẽ thanh tịnh và an lạc. 

Tri-tung-Chu-Dai-Bi-truoc-khi-ngu-co-duoc-khong-8

Phiên bản tiếng Việt của Chú Đại Bi

Thiên thủ Thiên nhãn vô ngại Đại bi Tâm Đà la ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bác ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án. tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô yết đế thất phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì. hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng. a thệ dựng, tát bà tát đá na ma bà tát đa,na ma bà già. ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án! a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. cu lô cu lô yết mông. độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, Bồ đà dạ bồ đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì. địa rị sắc ni na, Ba dạ ma na. ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ. Ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, Ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đà ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

Trì tụng Chú Đại Bi mỗi ngày mang lại lợi lạc gì?

Chú Đại Bi được trì tụng thành tâm với sự tập trung cao độ sẽ mang đến nhiều lợi lạc cho chúng sinh:

- Nếu 1 ngày đêm tụng 5 biến Chú Đại Bi sẽ hóa giải được tội nặng trong trăm nghìn ức kiếp sinh tử.

- Tụng Chú Đại Bi còn giúp diệt tội xâm phạm, tổn hại tài vật và thức ăn nước uống của thường trụ gây bởi nghiệp ác. Đây là tội nặng nhưng khi niệm Chú Đại Bi, chúng ta sẽ được chứng thân và chứng tâm, để tiêu tan tội lỗi.

- Trì tụng Chú Đại Bi thường xuyên giúp muôn loài được hưởng phước báo. Giả sử thọ trì chú khi đang ở trong sông nước, biển cả thì chúng sinh ở trong đó cũng được hưởng phước lợi, khi chết được siêu sinh về nơi cửa Phật, không thọ thân thai hay noãn thấp nữa.

Tri-tung-Chu-Dai-Bi-truoc-khi-ngu-co-duoc-khong-76

- Nếu tụng niệm Chú Đại Bi khi đi trên đường mà có ngọn gió thổi qua thì tất thảy chúng sinh ở sau ngọn gió cũng được hưởng ân phước từ đó.

Trì tụng Chú Đại Bi trước khi đi ngủ có được không?

Hiện nay có rất nhiều người tu tập Phật Pháp tại gia. Tuy nhiên, do công việc bận rộn nên chỉ có thể tụng Chú Đại Bi vào buổi tối trước khi đi ngủ. Vậy, tụng vào thời gian này có được không?

Theo thầy Thích Pháp Hòa trong một buổi giảng pháp về chủ đề này có nói: "Tụng kinh, trì chú, niệm Phật là một phương tiện để giữ tâm mình. Nên tùy theo tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh, bệnh duyên mà tùy nghi để hành trì. Quan trọng là tâm chúng ta không bất kính thì là thành tâm”.

Do đó, Phật tử hoàn toàn có thể yên tâm trì trụng Chú Đại Bi trước khi đi ngủ. Miễn sao thực hành với một lòng thành kính là được.

Tất cả những lợi lạc, phước đức vẫn giữ nguyên khi chúng ta trì tụng Chú Đại Bi dù ở khung giờ nào, hoàn cảnh nào. Miễn là chúng ta chú tâm, không bất kính.

Tuy nhiên, khi trì tụng Chú Đại Bi cũng cần lưu ý vài điểm sau:

- Giữ cho tâm hướng thiện, hướng đức, thể hiện sự bao dung với chúng sinh. Trước khi trì tụng cần giữ giới hạnh, không để khởi phát những nhu cầu bất thiện, toan tính, lo âu...

- Giữ thân thể thanh tịnh bằng cách tắm rửa sạch sẽ, tươm tất, chải răng, súc miệng và vệ sinh tay chân sạch sẽ.

- Nếu có điều kiện trì tụng trước tượng Phật để giữ cho mình sợi dây neo tâm thành kính tốt nhất.

- Nếu có điều kiện cho phép, có không gian riêng tư, không ảnh hưởng tiếng động đến người xung quanh, chúng ta hãy đọc Chú Đại Bi một cách to, rõ ràng, vừa giúp tăng độ tập trung của chúng ta, vừa giúp chúng ta ghi nhớ bài chú tốt hơn.

- Nên sắp xếp việc trì Chú Đại Bi vào một khoảng thời gian cố định trong ngày và duy trì một cách đều đặn để tạo thói quen tốt cho bản thân.

Xem thêm: 84 câu Chú đại bi tiếng Việt dễ trì tụng mỗi ngày

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận