Tiệc Vương Tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Vương vào ngày nào?

Hưng Hiến Đại Vương là một trong tứ vị Vương tử Trần triều. Các ngài đều là con trai của Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. 

Đỗ Thu Nga
09:19 27/04/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tứ vị Vương Tử Trần triều trong tín ngưỡng thờ Đức Trần là các con trai của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Các ngày đều lập chiến công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Đó là:

- Đức Thánh Cả Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn

- Đức Thánh Phó Hưng Hiến Vương Trần Quốc Uất

- Đức Thánh Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng

- Đức Thánh Tứ Hưng Trí Vương Trần Quốc Hiện

Tiec-Vuong-Tu-De-Nhi-Tran-trieu-Hung-Hien-Vuong-vao-ngay-nao

Từ vị Vương Tử có bài vị thờ ở chính đền của phụ vương tại Kiếp Bạc (Hải Dương). Trong bài viết bài tập trung đề cập đến Vương Tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Vương.

Vương Tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Vương là ai?

Nhắc đến Tứ vị Vương Tử Trần triều, sách "Đại Việt sử ký toàn thư" có chép: "Năm 1284, Hưng Vũ Vương Nghiễn, Hưng Hiến Vương Uất, Hưng Nhượng Vương Tảng, Hưng Trí Vương Hiện, đốc suất 20 vạn quân các xứ Bàng Hà, Na Sầm, Trà Hương, Yên Sinh, Long Nhãn đến hội ở Vạn Kiếp, theo quyền điều khiển của Hưng Đạo Vương để chống quân Nguyên”.

Còn nhắc đến Hưng Hiến Vương, nhiều tài liệu cho biết: Ngài là con trai thứ hai của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, còn gọi là Đức Thánh phó. Sau khi có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, ngài được vua sắc phong cho chấn thủ đất Cao Bằng, phong là Hưng Hiến Vương. 

Tiec-Vuong-Tu-De-Nhi-Tran-trieu-Hung-Hien-Vuong-vao-ngay-nao-6

Đền Đức Thánh Phó ở Cao Bằng, ngài hóa ngày mùng 3 tháng 8.

Tiệc Vương Tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Vương vào ngày nào?

Tiệc Vương Tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Vương diễn ra vào ngày 6/3 âm lịch hàng năm. Đền thờ Đức Thánh phó Hưng Hiến Vương là ở Đền Sơn Hải (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và đền Đức Thánh Phó (Cao Bằng).

Khi về ngự, ngài mặc áo đỏ khăn đỏ, lưng đeo cờ kiếm, ngài chuyên bắt tà ma, cắm đất tìm cốt và trị trùng).

Cũng như các giá đồng khác trong hàng Tứ vị Vương Tử, các thanh đồng sát căn nhà Trần khi thỉnh giá Đức Thánh Phó ngài loan giá về ngự đồng trong trang phục áo đỏ, khăn đỏ, xiên lình. Sau khi thực hiện nghi lễ khai quang và múa cờ kiếm lệnh, chuyên trừ tà ma, tìm hài cốt trị trùng quỷ...

Bản văn Đức Thánh Phó Hưng Hiến Đại Vương

Cao bằng chốn ấy biên cương

Thỉnh mời Đức Thánh phó Đại vương ngự Đồng

Tích sử ký Việt Nam Trần thị

Nhận binh thư yếu lược vua trao

Truyền thư vạn kiếp danh hào

Ngày đêm thao luyện binh bao nhiêu thì

Bát quái cửu cung đồ thư nắm vững

Nghệ phụ vương truyền lại đã thông

Thiên Thanh Địa bạch Thủy hoàng

Phép thiên phép địa trận binh lằm lòng

Cờ Trần Thị dựng nơi biên ải

Đón giặc Nguyên ông đánh trận đầu

Binh gia cơ trí nhiệm mầu

Tiêu hao sĩ khí đau đầu giặc Mông

Tứ tung lục hợp ngũ hoành

Cửu long đuôi vẫy chặn này giặc hung

Chặn sỹ khí hung uy giặc giữ

Phép hợp tung chia cắt đội hình

Uy ra mới biết nam minh

Tài thông thiên địa uy linh đáo đàn .

Trận mạc trấn giặc nơi biên ải

Hợp binh cùng thủy lục hồng giang

Bạch Đằng, Vạn Kiếp thao giang

Nơi nơi pháp tướng hiện ra tức thì

Tan giặc giữ ông về Bắc Lạng

Đóng quân binh trấn thủ Cao Bằng

Tiec-Vuong-Tu-De-Nhi-Tran-trieu-Hung-Hien-Vuong-vao-ngay-nao-58

Văn dâng sớ

A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình

Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh

Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương

Văn khai quang

Có lệnh truyền ra Thánh Vương có lệnh truyền ra

Các quan thủy bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành

Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài .

Ngự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an

Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường

A se khai quang dung nhan Thập kỳ diệu

Quang minh chiếu Thập phương

Ngã tích tang cúng dàng

Kim phụng hoàng thân cận

Phật Thánh chúa thiên trung vương

Ca lăng tần già thanh từ bi mẫn chúng sinh

Cố ngã kim đỉnh lễ…

A án nhật nguyệt quang minh

Văn Thánh Phó ra phép

Có phép ông ra có phép ông ra

Cân đai mũ mã ra uy khám đàn

Phép ông đôi má thu phình

Cổ lên khăn thượng xiên lình ra oai

Mặt hổ phù ra uy hùng hổ

Vồ đập khảo chân dẫm cầy nung

Chảo dầu sôi lửa khói bùng bùng

Đôi tay ông họa tứ tung ngũ hành

Tay ấn quyết ra uy dấu mặn

Thần phù ra cứu độ dân oan

…..

Vương Sai lục bộ đáo lai đàn sở

Sắc phong thượng đẳng tối linh

Gia phong Thánh Phó vương ông nhà Trần

Vua phong Hưng Hiến Đại vương

Lại phong Khải Thánh quốc công trọng thần .

Nơi biên ải không quên gia đạo

Tu phật tiên tỏ sự nhiệm mầu .

Giúp muôn dân trị loài trùng quỷ

Trừ tà ma hiện rõ oai linh

Thánh ông sai thủy bộ chư dinh

Năm quan ngũ hổ anh uy linh đáo đàn

Lệnh ông ra thần thông tốc giáng

Lệnh sai hành tốc tốc như lôi

Phụng công thu pháp phải thì phép công.

Ông lại sai thiên tiên lực sĩ

Tróc tà tinh lưới bổ ngục trung

Ngũ phương bố trận sát hung

Hung ma trùng quỷ sợ ông tức thì .

Hịch văn ban thỉnh vương lai đáo

Ngự đồng lên cứu độ dân ta

Cương thi ngoại quỷ tà ma

Giáng phù giáng trượng tức là an yên

Mùng 3 tháng tám giờ thiên

Tiễn ông lai đáo về miền sơn lâm .

Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

Xem thêm: Mẫu Liễu Hạnh là ai và tiệc Mẫu Liễu Hạnh vào ngày nào?

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận