Đức Phật dạy: Tiền vận tại thiên, hậu vận tại nhân

Lòng rộng, phước lớn, tâm an tịnh, đó là một nguồn nước vô biên, tiêu dung các nghiệp chướng nhiều đời mình.

Đỗ Thu Nga
13:00 11/10/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Con người sinh ra trong nghèo khó là lỗi của ông trời, nhưng chết trong nghèo khó là lỗi của chính mình. 

Bên ngoài cố tỏ ra tốt đẹp, năng nổ hành thiện, nhưng tâm địa nhu nhược, luôn sinh lòng oán hận, thoái chí thì mọi công sức bỏ ra cũng vô ích, vẫn mãi là một số 0 vô dụng mà thôi. 

Nếu muốn thay đổi số phận, trước hết chúng ta phải hiểu cái lý nhân quả. Cái lý nhân quả đó là “tự làm tự chịu”.

Nói theo quan niệm nhân quả thì vận mệnh hiện tại đều là do nghiệp từ quá khứ gây ra. Còn phần số kiếp sau là do nghiệp hiện tại gieo.

Trong vô số kiếp, con người đã tạo biết bao nghiệp lành, dữ, thiện, ác, nếu không thể chuyển nghiệp thì làm sao có hiện tượng những bậc hiền trí, thánh nhân xuất hiện trên đời. 

duc-phat-day-tien-van-tai-thien-hau-van-tai-nhan-9

Như vậy, để thay đổi vận mệnh cuộc đời, mỗi Phật tử cần tạo cho mình nghiệp thiện, nghiệp lành. Muốn vận mệnh mình được giàu sang, sung sướng, may mắn… chúng ta phải hành thiện, đoạn ác mọi lúc, mọi nơi; không chê điều thiện nhỏ mà không làm, không khinh điều ác nhỏ mà làm. 

Đó cũng chính là quá trình tích lũy phước báo cho đời sống hiện tại được an lạc hạnh phúc như người xưa nói: "Đoạn ác tu thiện, dứt trừ tai ương, phước thọ miên trường".

Số phận hiện tại là sự thật hiển nhiên, không có cách gì thay đổi, nhưng bằng trí tuệ và sự nỗ lực để cải thiện của chúng ta trong kiếp này, phần số tương lai của mình sẽ được cải đổi. Tay hành thiện, tâm bao dung, phúc báo sẽ tự động gõ cửa.

Xem thêm: Đeo tượng Phật trên người: Nên hay không nên?

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận