Bài thơ kỳ lạ với 8 cách đọc nhưng ý nghĩa vẫn y nguyên

Với bài thơ kỳ lạ này, dù bạn đọc ngược, đọc xuôi hay đọc bớt chữ thì vẫn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu. Cùng thưởng thức để thấy tiếng Việt của chúng ta tuyệt vời đến thế nào.

Đỗ Thu Nga
09:00 16/08/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1. BÀI THƠ GỐC

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời 

Thú vui thơ rượu chén đầy vơi

Hoa cài giậu Trúc cành xanh biếc 

Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi 

Qua lại khách chờ sông lặng sóng 

Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người 

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng

Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

2. ĐỌC NGƯỢC BÀI GỐC TỪ DỚI LÊN TỪ PHẢI QUA TRÁI

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha 

Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược 

Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Bai-tho-ky-la-voi-8-cach-doc-nhung-y-nghia-van-y-nguyen

Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá

Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta

3. BỎ 2 CHỮ ĐẦU MỖI CÂU TRONG BÀI THƠ GỐC ĐỌC TỪ TRÁI QUA PHẢI, TỪ TRÊN XUỐNG

Cảnh Xuân ánh sáng ngời 

Thơ rượu chén đầy vơi 

Giậu trúc cành xanh biếc 

Hương Xuân sắc thắm tươi 

Khách chờ sông lặng sóng 

Thuyền đợi bến đông người 

Tiếng hát đàn trầm bổng 

Bóng ai mắt mỉm cười 

4. BỎ 2 CHỮ CUỐI MỖI CÂU TRONG BÀI THƠ GỐC, TA ĐỌC NGƯỢC TỪ DƯỚI LÊN TRÊN, TỪ PHẢI QUA TRÁI

Mắt ai bóng thướt tha 

Đàn hát tiếng ngân xa 

Bến đợi thuyền xuôi ngược 

Sông chờ khách lại qua 

Sắc Xuân hương quyện lá

Cành trúc giậu cài hoa

Chén rượu thơ vui thú

Ánh Xuân cảnh mến ta

5. BỎ 3 CHỮ CUỐI MỖI CÂU TRONG BÀI THƠ GỐC ĐỌC TỪ TRÂN XUỐNG, TỪ TRÁI QUA PHẢI

Ta mến cảnh Xuân 

Thú vui thơ rượu 

Hoa cài giậu trúc 

Lá quyện hương Xuân 

Bai-tho-ky-la-voi-8-cach-doc-nhung-y-nghia-van-y-nguyen-9

Qua lại khách chờ 

Ngược xuôi thuyền đợi 

Xa ngân tiếng hát 

Tha thướt bóng ai

6. BỎ 3 CHỮ ĐẦU MỖI CÂU TRONG BÀI THƠ GỐC, TA ĐỌC NGƯỢC TỪ DƯỚI LÊN, TỪ PHẢI QUA TRÁI

Cười mỉm mắt ai 

Bổng trầm đàn hát 

Người đông bến đợi 

Sóng lặng sông chờ 

Tươi thắm sắc Xuân 

Biếc xanh cành trúc 

Vơi đầy chén rượu 

Ngời sáng ánh Xuân

7. BỎ 4 CHỮ ĐẦU MỖI CÂU TRONG BÀI THƠ GỐC ĐỌC TỪ TRÂN XUỐNG, TỪ TRÁI QUA PHẢI

Ánh sáng ngời 

Chén đầy vơi 

Cành xanh biếc 

Sắc thắm tươi 

Sông lặng sóng 

Bến đông người 

Đàn trầm bổng 

Mắt mỉm cười 

8. BỎ 4 CHỮ CUỐI MỖI CÂU TRONG BÀI THƠ GỐC, TA ĐỌC NGƯỢC TỪ DƯỚI LÊN, TỪ PHẢI QUA TRÁI

Bóng thướt tha 

Tiếng ngân xa 

Thuyền xuôi ngược 

Khách lại qua 

Hương quyện lá

Giậu cài hoa

Thơ vui thú

Cảnh mến ta

Đến nay vẫn chưa tìm được tác giả chính thức của bài thơ này nhưng phải công nhận đây là một tuyệt tác, khâm phục cách sử dụng từ của tác giả.

Xem thêm: Lên Sáu - Bài thơ của Tản Đà 100 năm vẫn vẹn nguyên ý nghĩa về sự giáo dục

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận