Từ khoá: "vô tranh"

Đức Phật dạy về 'vô tranh' - đức tính tốt đẹp của người tu hành

Vô tranh là đức tính tốt đẹp của người tu hành. Vô tranh giúp chúng ta ngăn chặn được muộn phiền do tham, sân, si gây ra.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 19/10/2023

Vô tranh - đức tính tốt đẹp chấm dứt muộn phiền của con người

Trí tuệ vô tranh chấm dứt phiền muộn của con người, đó là bản lĩnh tu hành mà chỉ Đức Phật và A-la-hán mới có. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:55 19/04/2023

Đức Phật chỉ cách đơn giản giúp tích phúc đức cho mỗi người

Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Chúng ta có thể vận dụng lời dạy của Đức Phật ngay trong cuộc sống hằng ngày để rèn luyện, tu dưỡng, tích phúc đức cho bản thân.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 10:42 06/07/2021