Từ khoá: "văn khấn cúng sao giải hạn"

Văn khấn cúng sao giải hạn năm 2021: Sao Thủy Diệu

Sao Thủy Diệu chủ về tài lộc, người được sao này chiếu mệnh tốt về công danh sự nghiệp, kinh tế song cần cẩn trọng hạn sông nước, ao hồ.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 23:03 24/01/2021

Văn khấn cúng sao giải hạn năm 2021: Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức là một sao tốt cho cả nam và nữ. Người được sao Mộc Đức chiếu mệnh sẽ gặp may mắn trong công việc...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:22 20/01/2021

Văn khấn cúng sao giải hạn năm 2021: Sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch là hung tinh mạnh nhất trong Cửu Diệu. Năm 2021, người nào bị sao Thái Bạch chiếu mệnh có thể gặp nhiều vận hạn, tai ương.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:06 12/01/2021