Từ khoá: "sống thiện"

Sống thiện, sống lành bao giờ mới được hưởng phúc báo?

Sống thiện, sống lành bao giờ mới được hưởng phúc báo? - Câu hỏi này sẽ được giải đáp trong "Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện kinh huyền".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 28/09/2023

'Vì sao sống thiện mà đời vẫn trắc trở' - Lời đáp của Phật khiến bạn ngộ ra nhiều điều

Có không ít người cảm thấy bản thân luôn sống thiện lương mà cuộc đời chẳng hề nhàn hạ, lúc nào cũng trắc trở, ấy là vì sao? Lời Phật dạy sẽ khiến bạn  ngộ ra nhiều điều.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 12:40 10/07/2023

Tùy hỷ là gì và vì sao nên tùy hỷ công đức?

Bao giờ tất cả chúng ta đều tập được hạnh "tùy hỷ công đức" thì nhân loại mới có ngày an vui hạnh phúc, ngọn lửa đấu tranh mới lịm tắt được.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 12:45 24/06/2023

Nếu có 8 dấu hiệu này chắc chắn bạn đang có duyên với nhà Phật

Phật gia giảng rằng chúng sinh ai cũng có "Phật tính", tức là ai trong chúng ta cũng tiềm ẩn mối liên hệ tâm linh với Phật.

Nguyễn Thanh Thủy
Nguyễn Thanh Thủy 12:00 02/05/2021