Từ khoá: "người xấu"

Con người gặp nhau là do duyên số: Người tốt cho bạn ấm áp, người xấu dạy bạn trưởng thành

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói: "Dù bạn gặp được ai, họ cũng đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời của bạn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, họ nhất định sẽ dạy cho bạn một điều gì đó".

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 10:31 19/07/2021

Vì sao kẻ ác gặp may, người tốt gặp bất hạnh?

Con người cho dù có là ai đi chăng nữa cũng không thoát khỏi luật Nhân quả. Khi quả xấu trổ ra do những việc làm xấu đã gây ra trong quá khứ thì không thể tránh được.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 11:20 02/07/2021