Từ khoá: "ngày xưa"

Vì sao cổ nhân dạy 'gái nạ dòng không được lấy trai tơ'?

Gái nạ dòng không được lấy trai tơ bắt nguồn từ câu ca dao “trai tơ lấy phải nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng sợ thiêu”. Đây là câu nói đầy định kiến về chuyện trai tân lấy phụ nữ góa chồng hoặc bị chồng bỏ khiến nhiều người không khỏi tức giận, xót xa.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 05:00 26/04/2022