Từ khoá: "lười"

Người tài hoa bại bởi “ngạo”, người thường bại bởi “lười”

Người tài hoa hay người thường, thành công của họ đều được quyết định bởi “phẩm đức”. Người có tài sợ nhất sự kiêu ngạo, người kém tài sợ nhất sự lười biếng.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 16:00 25/04/2022

Tuổi trung niên càng lười 4 việc càng sống tốt hơn!

Tuổi trung niên nếu lười 4 việc này vận may tự nhiên sẽ đến, cuộc sống cũng bình lặng ít thị phi hơn. Bởi hạnh phúc, hậu vận của một người suy cho cùng chính là do bản thân kiếm được và tích lũy qua thời gian.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 20:00 24/04/2022

Những người tầm thường đều bị đánh bại bởi một chữ “lười”

Những người tầm thường từ xưa đến nay đều bị đánh bại bởi một chữ lười. Đường đời dài đằng đẵng, càng muốn đi xa gốc rễ càng phải bám sâu, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 05:00 31/01/2022