Từ khoá: "Lê Chiêu Thống"

Nguyễn Ánh, Lê Chiêu Thống thi nhau 'cõng rắn cắn gà nhà' khiến đất nước lâm nguy: Lần 5 vạn, lần tới 300.000

Khi bị quân Tây Sơn dồn vào đường cùng, Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống đều dùng bài "cõng rắn cắn gà nhà" khiến đất nước lâm nguy, nhân dân khổ cực.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:00 02/03/2022

Cao tay như Ngô Thì Nhậm: Dùng 'nước cờ Tam Điệp' giúp Quang Trung diệt gọn 29 vạn quân Thanh

Ngô Thì Nhậm là vị mưu sĩ tài ba, nhà ngoại giao xuất sắc. Nhờ "nước cờ Tam Điệp" của ông mà vua Quang Trung dễ dàng đại phá 29 vận quân Thanh.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 07:00 21/09/2021