Từ khoá: "Hải Bánh"

Ở Trại giam Xuân Lộc, Hải Bánh đã cải tạo thế nào?

Sau 22 năm cải tạo, Hải Bánh đã được trả tự do, quay về với gia đình và hòa nhập với cộng đồng. Hải Bún đã bật khóc khi bước ra khỏi Trại giam Xuân Lộc.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:07 27/01/2022

Hải Bánh - trùm giang hồ được giới 'xã hội' kính nể một thời là ai?

Hải Bánh - kẻ "chọc trời, khuấy nước" thuở nào đã được trả tự do sau 22 thụ án. Hải Bánh từng khiến xã hội rúng động khi xuống tay lấy số nữ trùm giang hồ Dung Hà.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:58 27/01/2022