Từ khoá: "Có tâm"

Phong thủy tốt nhất đời người chính là tâm - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

“Phong thủy tốt nhất đời người chính là tâm” là một câu chuyện ngắn ý nghĩa, Con người nếu có tâm, có phúc, thì dù sống ở nơi có phong thủy xấu rồi cũng có ngày chuyển thành tốt. Ngược lại, người sống không có tâm thì dù phong thủy có đẹp đến mấy cũng sẽ tự bị phá vỡ.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 05:00 29/08/2022

Lời Phật dạy về chữ tâm thực ra chung quy lại ở 1 điểm: Tâm tạo nên cuộc đời

Sống ở đời, có thể không có tiền, không có tài nhưng nhất định phải có tâm. Người không tiền sống nghèo khổ, người không tài sống vô dụng nhưng người không tâm thì không có cuộc sống.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 06:00 19/05/2022