Từ khoá: "bi quan"

Kẻ bi quan lo lắng cả đời, người lạc quan thì dù thế nào cũng gặp may mắn

Cuộc đời của mỗi người đều do chính bản thân họ quyết định. Bất hạnh hay may mắn đều phụ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 08:30 27/09/2021

Hạnh phúc sẽ đến từ khổ đau

Hạnh phúc con người không thể đến từ hạnh phúc, mà phải từ khổ đau. Vì thế có nhiều người khi tìm hiểu các tôn giáo, do không hiểu rõ về Phật giáo cho nên khi tiếp xúc với giáo lý, thấy Phật giáo nói về Khổ Thánh đế, liền vội vàng kết luận rằng, Phật giáo là tiêu cực, bi quan và yếm thế. Nhưng thật tế, nó không phải như vậy,

Hoài Lương
Hoài Lương 08:04 14/07/2021