Từ khoá: "áo cà sa"

Tránh chiếc áo từ bi – Câu chuyện xưa nhân văn sâu sắc

“Tránh chiếc áo từ bi” là một câu chuyện xưa, nhắc nhở mọi người nên cẩn trọng với lời nói, hành động của mình, nhất là đứng trước thiện ác thật giả ở đời.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 06:00 28/06/2022

Nguồn gốc áo cà sa và giá trị tâm linh của áo cà sa

Áo cà sa là biểu tượng đặc trưng của Phật giáo thể hiện đạo hạnh của người tu hành, biểu tượng cho sự giác ngộ và được tứ chúng đồng tu hết sức tôn kính.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:02 11/01/2021