Liên hệ với chúng tôi

Sống

Năm 2021 có phải là năm nhuận không?

Năm 2021 có phải là năm nhuận không? Nếu năm 2021 là năm nhuận thì nhuận vào tháng mấy và nhuận bao nhiêu ngày? Những câu hỏi trên sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Năm 2021 có phải là năm nhuận không?

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Năm 2021 có phải là năm nhuận không?
Photo: internet

Năm nhuận là gì?

Theo Wiki, năm nhuận theo dương lịch sẽ chứa một ngày dư ra. Năm nhuận theo Âm lịch sẽ chứa tháng thứ 13. Năm nhuận để đảm bảo đồng bộ việc lặp lại của năm trên lịch với năm thiên văn hay năm thời tiết. 

1 năm thường có 12 tháng và 365 ngày. Khi 1 năm có số ngày tăng lên hoặc số tháng tăng lên (tùy theo Dương lịch hoặc Âm lịch) thì năm đó sẽ là năm nhuận

Lịch tính thời gian theo mặt trời được gọi là Dương lịch. Khi đó trái đất quay tròn một vòng xung quanh mặt trời 365 ngày 6 giờ. Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Nư vậy, mỗi năm dương lịch còn thừa 6 giờ và nếu 4 năm dồn lại sẽ thừa 24 giờ, tương ứng một ngày.

Như vậy, ngày nhuận hay nhiều nơi gọi là ngày nhuần theo dương lịch được quy ước vào tháng 2 có 29 ngày thì ngày 29 tháng 2 được xem là ngày nhuận, những năm có 365 ngày thì có tháng 2 có 28 ngày.

nam-2021-co-phai-la-nam-nhuan-khong-0
Cứ 4 năm Dương lịch liên tiếp sẽ có một năm 366 ngày, gọi là năm nhuận

Lịch tính thời gian theo mặt trăng được gọi là âm lịch. Tháng mặt trăng trung bình có 29,5 ngày. Một năm âm lịch có 354 ngày, nó ngắn hơn năm dương lịch đến 11 ngày. Chính vì thế, cứ 3 năm lại ngắn hơn 33 ngày (hơn 1 tháng). 

Để âm lịch vừa chỉ được tuần trăng, vừa không sai lệch nhiều với thời tiết của 4 mùa, thì cứ 3 năm âm lịch người ta lại cho thêm 1 tháng nhuận để năm âm lịch và dương lịch không sai nhau nhiều. Bên cạnh đó, năm âm lịch vẫn chậm hơn so với năm dương lịch. Tình trạng này được khắc phục bằng cách cứ 19 năm lại có 1 lần cách 2 năm thêm 1 tháng nhuận.

Cụ thể, trong 19 năm dương dịch có 228 tháng dương lịch, tương ứng với  235 tháng âm lịch, thừa 7 tháng so với năm dương lịch, gọi là 7 tháng nhuận. Và 7 tháng trước đó được quy ước vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19 của chu kỳ 19 năm.

Cách tính năm nhuận Dương lịch và âm lịch chính xác nhất

Cách tính năm nhuận theo Dương lịch

Quảng cáo

Để tính năm nhuận theo Dương lịch, chúng ta lấy năm đó đem chia cho 4. Nếu chia hết cho 4 thì năm Dương lịch đó là năm nhuận. Với những năm tròn thế kỷ  (có 2 số 00 ở cuối) thì lấy số năm chia cho 400. Nếu chia hết cho 400 thì năm đó là năm nhuận.

Ví dụ: Năm 2021, năm 2024 là năm nhuận Dương lịch vì chia hết cho 4.

Cách tính năm nhuận Âm lịch

Để tính năm nhuận Âm lịch, lấy số năm Dương lịch chia cho 19. Nếu chia hết cho 19 hoặc có số dư là một trong các số như 3; 6; 9; 11; 14; 17 thì năm Âm lịch đó là năm nhuận và có tháng nhuận.

Ví dụ: 2020 là năm nhuận theo Âm lịch vì 2020 chia cho 19 dư 6.

nam-2021-co-phai-la-nam-nhuan-khong-7

Năm 2021 có phải là năm nhuận không?

Tính theo Dương lịch

Khi lấy 2021 chia 4 ra 505 dư 1, nên có thể kết luận rằng năm 2021 là không phải năm nhuận tính theo lịch Dương. Do đó tháng 2 năm 2021 sẽ có 28 ngày, năm 2021 có 365 ngày.

Tính theo Âm lịch

Nếu lấy 2021 chia cho 19, số dư sẽ là 7. Vì thế, năm 2021 không phải là năm nhuận Âm lịch. Do đó, năm 2021 không có tháng nhuận.

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo