GD&ĐT dự kiến bỏ xếp loại tốt nghiệp THCS

Học sinh nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) sẽ không còn xếp loại giỏi, khá, trung bình theo dự thảo thông tư về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đỗ Thu Nga
15:52 10/10/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS trong đó quy định, mỗi năm số lần xét tốt nghiệp THCS cho người học không quá 2 lần do Sở GD&ĐT quyết định. Như vậy, đây là điểm mới khác với trước đây, cơ quan quản lí chỉ xét tốt nghiệp THCS 1 lần.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS trong đó quy định, mỗi năm số lần xét tốt nghiệp THCS cho người học không quá 2 lần do Sở GD&ĐT quyết định. Như vậy, đây là điểm mới khác với trước đây, cơ quan quản lí chỉ xét tốt nghiệp THCS 1 lần.

Người học được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông bậc THCS hoặc chương trình GDTX bậc THCS trong 9 năm theo quy định.

gddt-du-kien-bo-xep-loai-tot-nghiep-thcs-9

Người học chưa được công nhận hoàn thành chương trình THCS trong năm học lớp 9 do kết quả học tập cả năm học đó xếp loại “Chưa đạt” hoặc học lực cả năm xếp loại yếu, kém được đăng kí với nhà trường để kiểm tra, đánh giá lại các môn học hoặc đăng ký rèn luyện trong kỳ nghỉ hè của năm học đó để được đánh giá lại và được công nhận công nhận hoàn thành chương trình THCS theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Dự thảo cũng quy định, trường hợp người học chưa được công nhận hoàn thành chương trình THCS khi nghỉ học quá 45 buổi trong năm học lớp 9. Tuy nhiên, học sinh được đăng ký với cơ sở giáo dục để học lại lớp 9 để xét công nhận tốt nghiệp.

Dự thảo thông tư này cũng bỏ điều khoản về xếp loại giỏi, khá, trung bình của bằng tốt nghiệp THCS thay vào đó học sinh được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng, không xếp loại.

Về quy trình, mỗi cơ sở giáo dục có người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS được thành lập một Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp. Căn cứ hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp của cơ sở giáo dục, Hội đồng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho người học. Hội đồng lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS và danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp.

Việc quản lí, cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp THCS được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Dự thảo sẽ lấy ý kiến đến hết ngày 2/12/2023.

Xem thêm: Bộ GD&ĐT "thổi làn gió mới" cho môn Ngữ văn: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận