Danh sách 36 tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức với 6 môn nhưng từ năm 2025, số môn thi giảm hai và số buổi thi giảm một. 

Đỗ Thu Nga
13:00 09/07/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mục 5 Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT năm 2023 quy định về môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như sau:

Thí sinh thi bắt buộc môn Ngữ văn, môn Toán và 02 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật (GDKT&PL), Tin học, Công nghệ).

Theo đó, bắt đầu từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, các thí sinh sẽ phải thi các môn như sau: Thi 02 môn bắt buộc: Toán và Ngữ văn; 02 môn tự chọn trong số các môn sau: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

danh-sach-36-to-hop-mon-thi-tot-nghiep-thpt-tu-nam-2025-9

Sau đây là danh sách 36 cách chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025: 

STT Tổ hợp môn
1 Toán, Văn + Vật lí, Hóa học
2 Toán, Ngữ văn + Tiếng Anh, Vật Lí
3 Toán, Ngữ văn + Hóa học, Sinh học
4 Toán, Ngữ văn + Lịch sử, Địa lí
5 Toán, Ngữ văn + Tiếng Anh, Lịch sử
6 Toán, Ngữ văn + Tiếng Anh, Hóa học
7 Toán, Ngữ văn + Tiếng Anh, Sinh học
8 Toán, Ngữ văn + Tiếng Anh, Địa lí
9 Toán, Ngữ văn + Tiếng Anh, GDKT&PL
10 Toán, Ngữ văn + Tiếng Anh, Tin học

11

Toán, Ngữ văn + Tiếng Anh, Công nghệ
12 Toán, Văn + Hóa học, Địa Lí
13 Toán, Ngữ văn + Vật lí, Công nghệ
14 Toán, Ngữ văn + Vật lí, Tin học
15 Toán, Ngữ văn + Vật lí, GDKT&PL
16 Toán, Ngữ văn + Hóa học, GDKT&PL
17 Toán, Ngữ văn + Hóa học, Tin học
18 Toán, Ngữ văn + Hóa học, Công nghệ
19 Toán, Ngữ văn + Lịch sử, Vật lí
20 Toán, Ngữ văn + Sinh học, Địa lí
21 Toán, Ngữ văn + Lịch sử, Hóa học
22 Toán, Ngữ văn + Sinh học, GDKT&PL
23 Toán, Ngữ văn + Lịch sử, Sinh học
24 Toán, Ngữ văn + Sinh học, Tin học
25 Toán, Ngữ văn + Sinh học, Công nghệ
26 Toán, Ngữ văn + Lịch sử, GDKT&PL
27 Toán, Ngữ văn + Địa lí, GDKT&PL
28 Toán, Ngữ văn + Lịch sử, Tin học
29 Toán, Ngữ văn + Địa lí, Tin học
30 Toán, Văn + Lịch Sử, Công Nghệ
31 Toán, Ngữ văn + Địa lí, Công nghệ
32 Toán, Ngữ văn + GDKT&PL, Tin học
33 Toán, Ngữ văn + Vật lí, Sinh học
34 Toán, Ngữ văn + GDKT& PL, Công nghệ
35 Toán, Ngữ văn + Vật lí, Địa lí
36 Toán, Ngữ văn + Công nghệ, Tin học

Xem thêm: Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn áp dụng từ năm 2025

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận