Từ khoá: "viện dưỡng lão từ tâm"

Giải pháp hướng đến mục tiêu “già hóa tích cực” tại Việt Nam

Việt Nam là nước có dân số đông (nằm trong Top các nước đông dân trên thế giới), tốc độ già hóa cao, là thách thức đối với xã hội và phát triển kinh tế. Chủ động thích hướng và tìm các giải pháp để hướng đến mục tiêu “già hóa tích cực”.

Vũ Hằng
Vũ Hằng 15:56 14/10/2022