Từ khoá: "văn hóa tâm linh"

Đạo Phật và Đạo Mẫu: Đạo nào cao hơn, thiêng hơn?

Đạo Phật và Đạo Mẫu tồn tại song song trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Song đạo nào chiếm ưu thế hơn thì vẫn thắc mắc của nhiều người?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:00 10/05/2022

Giải mã tục ăn thịt vịt vào Tết Đoan Ngọ của người Việt

Tập quán ăn thịt vịt vào Tết Đoan Ngọ vẫn còn được duy trì tại nhiều địa phương trên cả nước. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:24 14/06/2021