Từ khoá: "văn đàn Việt Nam"

Có hay không chuyện Lưu Quang Vũ tự dự báo về cái chết của mình và vợ con?

Lạ lùng thay, điều mà Lưu Quang Vũ khẩn cầu "Thần chết ơi, ta chẳng cần nhiều đâu. Độ 20 năm nữa... ta sẽ chẳng ân hận gì mà nhắm mắt" đã ứng vào đời anh với độ chính xác đến... phát sợ!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 07/10/2022

Những lá thư tay gói tròn mối tình vượt thời đại của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh

Những nét chữ nghiêng nghiêng, những trang giấy đã ố vàng màu thời gian, tất cả đã thuộc về quá khứ. Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã nắm tay nhau đi về cõi vĩnh hằng nhưng những lá thư họ viết cho nhau vẫn còn nồng nàn lời thương nhớ.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:30 30/09/2022