Từ khoá: "tu tướng"

Tu tâm là gì? Tu tướng là gì?

Trong đạo Phật thường hay xuất hiện khái niệm "tu tâm" và "tu tướng", là những việc mà các đệ tử tu tập nên làm để có cuộc sống thảnh thơi, an lạc, không làm khổ mình, khổ người.  

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 18:10 12/01/2021