Từ khoá: "Trang tử nói"

Trang Tử nói: “Người biết ở một mình mới trở thành người xuất chúng”, tại sao?

Trang Tử nói, việc chấp nhận và tận hưởng sự cô đơn là một loại cảnh giới trí tuệ đầy khôn ngoan. Trước phải hòa hợp với mình, sau đó mới học được cách hòa hợp cùng người khác.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 17:30 31/05/2022

Trang Tử nói: Sức mạnh thực sự của con người bắt đầu từ sự cô độc

Trang tử nói “Độc vãng độc lai”, một mình đến một mình đi là cảnh giới cao nhất của đời người. Những người có thể đạt đến cảnh giới này giống như những bậc thầy vô song, bất khả chiến bại.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 19:20 15/03/2022