Từ khoá: "Tràng hạt trong Phật giáo"

Công dụng của việc lần tràng hạt khi trì chú, niệm Phật

Trong tôn giáo, tràng hạt được xem như một cách để liên kết, thiết lập trật tự cho các lời cầu nguyện, các bài kinh, các kệ tán, các danh hiệu hoặc những thần chú trong khi hành trì...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 06:00 17/01/2022