Từ khoá: "tam bảo là gì"

Tam bảo là gì và ý nghĩa của việc quy y tam bảo 

Tam bảo được hiểu là 3 ngôi báu và được kể ra bao gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Những ai đã từng đến chùa nghe Kinh, lễ Phật thì chắc đã biết qua. Nhưng với những ai mới lần đầu đến chùa thì có thể chưa hiểu rõ.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 08:15 27/01/2021