Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Tam bảo là gì và ý nghĩa của việc quy y tam bảo 

Tam bảo được hiểu là 3 ngôi báu và được kể ra bao gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Những ai đã từng đến chùa nghe Kinh, lễ Phật thì chắc đã biết qua. Nhưng với những ai mới lần đầu đến chùa thì có thể chưa hiểu rõ.

Tam bảo là gì và ý nghĩa của việc quy y tam bảo 

Xuất bản:

Hoa Nguyễn
Tam bảo là gì và ý nghĩa của việc quy y tam bảo 
Photo: internet

Tam Bảo là gì?

Tam bảo được hiểu là 3 ngôi báu và được kể ra bao gồm Phật, Pháp và Tăng. Trong nhân gian, người ta thường coi báu vật là gấm vóc lụa là, vàng bạc châu báu,... những thứ mà có thể đem lại lợi ích thỏa mãn lòng ham muốn của con người. Thế nhưng trong Phật giáo những thứ vật chất ấy lại tầm thường. Nó dù có giá trị đến thế nào cũng không thể giúp chúng sinh thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Không thể vượt qua khỏi tam giới, tam đồ, lục đạo,... Chỉ có 3 ngôi báu của Phật giáo mới đủ sức dẫn đường, dìu dắt chúng sinh thoát khỏi những khổ đau. Ba ngôi báu này giống như ngọn đèn sáng để chúng sinh đi theo, từ đó thoát khỏi sự đau khổ, tìm được đến thế giới vĩnh hằng. Cụ thể: 

Phật bảo: Phật là ngôi báu thứ nhất vì ngài là người đã tìm ra nguồn Đạo giải thoát, đã vượt ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, là đấng giác ngộ đầu tiên, người đã tìm ra chân lý và phương pháp  tu tập để hướng đến sự giải thoát làm giảm nhẹ và xóa bỏ những khổ đau vốn có trong cuộc đời. Chính từ ý nghĩa đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn xưng là Phật.

tam-bao-la-gi-va-y-nghia-
Tam bảo là gì?

Pháp bảo: Pháp được tôn xưng là ngôi báu thứ hai. Đây là chân lý giác ngộ và phương pháp tu tập do Phật truyền dạy. Pháp là một phương tiện để chúng ta có thể thực hành theo đúng và đạt đến cảnh giới giác ngộ, giải thoát giống như Phật. Pháp cũng có năng lực diệu kỳ giúp chữa trị tâm bệnh phiền não của chúng sinh trong tam giới.

Tăng bảo: Tăng là ngôi báu thứ ba trong đạo Phật. Những người rời khỏi cuộc sống trần tục để dành trọn cuộc đời đi theo giáp pháp của Đức Phật, hướng đến sự giải thoát, giác ngộ thì gọi là chư tăng. Các vị này cùng nhau tu tập trong một tập thể gọi là Tăng đoàn. Trong quá trình tu tập, chư tăng một mặt noi theo gương sáng Đức Phật, một mặt truyền dạy những điều mình đã học được cho chúng sinh, để dìu dắt con người thoát khỏi sự u mê lạc lối.

Ý nghĩa của quy y Tam Bảo

Quy y Tam Bảo nghĩa là chúng ta dựa vào Tam Bảo, tìm kiếm sự bảo vệ từ Tam Bảo và giải thoát khỏi đau khổ qua Tam Bảo. Trong bóng tối mọi người dựa vào ngọn đèn để có thể nhìn thấy được đường đi phía trước. Tương tự như vậy, nếu con người quy y Tam Bảo thì cuộc sống lênh đênh của chúng ta sẽ có 1 chốn an toàn để dựa vào.

Nếu chúng ta quy y Tam Bảo và học cách đánh giá cao công đức của mình, chúng ta có thể tin tưởng vào đó để vượt qua biển khổ và trở về nơi mà chúng ta thuộc về. Do đó, quy y Tam Bảo có thể giúp cho chúng ta tìm được nơi ẩn náu an toàn để ổn định cuộc sống đến cuối đời.

Quy y Phật

Viên ngọc đầu tiên của Tam Bảo là Đức Phật. Ngài không chỉ đơn thuần là người sáng lập ra đạo Phật mà còn là người đầu tiên thực sự hiểu được con đường giác ngộ. Vì vậy, khi một người Phật tử tuyên bố quy y Phật, có nghĩa là gửi gấm thân xác và tâm trí mình cho Đức Phật. Bằng cách này, nếu có duyên tu tập tốt thì có khả năng chúng ta cũng sẽ trở thành Phật. Điều này nhắc nhở chúng ta tìm thấy bản chất Phật trong chính mỗi con người của mình.

tam-bao-la-gi-va-y-nghia-
Đức Phật không chỉ là người sáng lập ra đạo Phật mà còn là người đầu tiên thực sự hiểu được con đường giác ngộ

Quy y Pháp

Viên ngọc thứ hai của Tâm Bảo là Pháp. Đây là những lời dạy của Đức Phật. Đối với Phật tử, đó là con đường dẫn đến chân lý. Làm theo những hướng dẫn để có thể thành công giác ngộ. Dựa trên Tứ diệu đế của đức Phật, hoặc bốn đức tin cốt lõi mà theo đó Phật tử dựa trên, Pháp được biểu tượng bằng bánh xe Phật giáo.

Pháp là con đường đi theo lời dạy của Đức Phật và cuối cùng sẽ dẫn đến sự giác ngộ. Pháp dạy chúng ta lòng bi mẫn đối với bản thân và người khác thông qua sự hiểu biết về Tứ Diệu Đế, nó dẫn đến sự giải thoát khỏi sợ hãi và vô minh.

Con đường bao gồm việc chấp nhận lời dạy của Đức Phật và áp dụng sự hiểu biết đó vào cuộc sống hằng ngày. Nói cách khác, nếu bạn làm theo những giáo lý này, bạn sẽ tìm thấy nơi ẩn náu trong Đức Phật.

Quy y Tăng

Viên ngọc quý thứ ba và cuối cùng của Tam Bảo là Tăng Đoàn. Trong các giáo lý của Phật giáo, Tăng đoàn là một thuật ngữ dùng để chỉ các nhà sư, nữ tu trong đạo Phật. Tuy nhiên, khi đạo Phật phát triển, thuật ngữ này đã được mở rộng, bất kỳ nhóm nào kết nối với nhau để thực hành về các giáo lý của nhà Phật thì đều gọi là Tăng đoàn.

Tăng đoàn là một cộng đồng hài hòa theo hai cách, một là hòa hợp về nguyên tắc, hai là hòa hợp trong thực tế. Tăng đoàn là nơi để tu luyện bản thân, kỷ luật nhân cách và làm dịu tâm trí thành chánh kiến. Tăng đoàn còn có quyền truyền Pháp để giúp chúng sinh giải phóng bản thân. Chúng ta có thể nhìn thấy tầm quan trọng của Tăng đoàn trong mỗi lĩnh vực này.

tam-bao-la-gi-va-y-nghia-
Tăng đoàn là nơi để tu luyện bản thân, kỷ luật nhân cách và làm dịu tâm trí thành chánh kiến

Nói một cách đơn giản, Đức Phật giống như một vị bác sĩ, Pháp như thuốc chữa bệnh, và Tăng đoàn giống như một nhóm y tá. Mỗi trong ba nhân tố này đều là những nhân tố quan trọng để giải phóng chúng sinh khỏi đau khổ. Không có thể thiếu nhân tố nào.

Lợi ích khi quy y Tam Bảo

Tam Bảo giống như ánh sáng soi đường trong đêm tối. Quy y Tam Bảo không chỉ cho phép chúng ta đạt được sự giải thoát cuối cùng mà còn đạt được lợi ích to lớn trong cuộc đời này. Theo kinh điển, có 10 lợi ích khi chúng ta quy y Tam bảo:

1. Phật tử sẽ trở thành đệ tử của Đức Phật. Khi chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta chấp nhận bậc thầy vĩ đại nhất của tất cả, Phật Thích Ca Mâu Ni là Thầy của chúng ta và chúng ta trở thành đệ tử của Đức Phật.

2. Phật tử sẽ không đầu thai vào ba cõi thấp. Khi chúng ta quy y Phật, chúng ta sẽ không rơi vào cõi địa ngục. Khi chúng ta quy y Pháp, chúng ta sẽ không rơi vào cảnh súc sinh. Khi chúng ta quy y Tăng, chúng ta sẽ không rơi vào cõi của ma đói. Bằng cách quy y Tam Bảo, chúng ta có thể thoát khỏi những cõi thấp và sẽ được tái sinh trong cõi người hay cõi trời.

Quảng cáo

3. Nó sẽ hình thành nhân cách của chúng ta, biến sự xuất hiện của chúng ta trở nên thanh lịch hơn. Sau khi quy y Tam Bảo, đức tin của chúng ta sẽ sâu sắc hơn và nhân cách cũng sẽ trở nên trang nghiêm hơn.

4. Phật tử sẽ được bảo vệ bởi những người giám hộ Pháp. Đức Phật chỉ đạo các vị sư và tất cả các vị thần tốt để bảo vệ các đệ tử của Tam Bảo.

5. Phật tử sẽ đạt được sự tôn trọng của người khác. Sau khi chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta sẽ nhận được sự tôn trọng từ người khác.

6. Phật tử sẽ đạt được những việc tốt. Bằng cách dựa vào sức mạnh và sự hỗ trợ của Tam Bảo, chúng ta sẽ giảm thiểu nghiệp xấu và đạt được bình an và niềm vui. 

7. Phật tử sẽ tích lũy công đức và đức hạnh. Theo kinh điển, thậm chí tất cả công đức và đức hạnh từ việc cúng dường không thể so sánh với công đức quy y.

8. Phật tử sẽ gặp những người tốt. Quy y Tam Bảo có thể giúp chúng ta loại bỏ những rắc rối trong cuộc sống. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ những người tốt. Cho dù có đi đâu, chúng ta sẽ tìm được giúp đỡ và có được những mối quan hệ tốt.

9. Phật tử sẽ đặt nền móng cho việc bắt đầu. Chỉ sau khi quy y Tam Bảo, chúng ta mới đủ điều kiện để lấy ngũ giới và các giới luật Bồ Tát cho người khác.

10. Phật tử có thể đạt được Phật Quả. Tất cả những người quy y Tam Bảo, ngay cả khi họ không tu tập trong đời này, sẽ được giải thoát khi Bồ Tát đến thế gian này vì họ có đức tin và nghiệp tốt.

Văn khấn lễ Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm ..... Tín chủ (chúng) con là: ....................... Ngụ tại: ......................

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo. Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

 - Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.

- Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

- Đức Thiên thủ, Thiên nhãn,

- Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

- Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ...

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Những lời Phật dạy về cuộc sống hay nhất ai cũng nên biết

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo