Từ khoá: "tác phẩm trung quốc"

Giải mã những ý nghĩa thâm sâu trong tác phẩm Tây Du Ký

Mở đầu cuốn Tây Du Ký, tác giải Ngô Thừa Ân đã từng khẳng định rằng: "Muốn biết chân đế của nhân sinh, bắt buộc phải đọc Tây Du Ký". Tuy nhiên những người thực sự hiểu được hết ý nghĩa Tây Du Ký lại không nhiều.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 09:52 04/02/2021