Từ khoá: "sống bình tâm"

Cổ nhân dạy: 'Sa cơ lỡ vận đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng'

Trời có khi năng có khi mưa, trăng có khi tròn có khi khuyết, sông có khúc, người có lúc, ấy là lẽ tự nhiên. Giữ tâm bình lặng trước sóng gió cuộc đời, nhìn thấu nguyên nhân được - mất thì chẳng lo lúc sa cơ lỡ vận.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 23/09/2022