Từ khoá: "Sinh nhật Bác"

Chuyện về sinh nhật Bác Hồ: “Ngày sinh của Bác cũng phải là một ngày phục vụ được lợi ích của cách mạng”

Mọi người đều bất ngờ khi biết bác định tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng đến khi biết nguyên nhân phía sau, ai nấy đều không khỏi cảm thán về sự tận đối với đất nước của Bác, suốt đời làm việc cho Đảng, không tính toán cá nhân, đòi hỏi địa vị.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước

Chuyện chưa kể về lần tổ chức sinh nhật Bác Hồ: 'Xin đồng bào hãy nghĩ đến đồng bào nghèo khó, hơn là hao phí cho tôi'

"...Hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa, bánh. Những thứ đó đáng giá cả. Nhưng xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó, hơn là hao phí cho tôi"...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 06/03/2022