Từ khoá: "phát tâm"

Pháp xuất gia trong Luật tạng Pali và Luật Tứ phần

Pháp xuất gia dù ở thời đại nào, không gian và thời gian nào đều là việc làm từ chính sự phát tâm với tâm nguyện hoài bão muốn trở về tu học trong giáo lý của Phật-đà, bước đầu đặt chân trên đạo lộ tiến về giác ngộ, giải thoát.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 06/12/2021

Dũng mãnh vượt qua bệnh tật nhờ phước đức tu tập

Dũng mãnh cùng chồng vượt qua căn bệnh ung thư. Cả hai vợ chồng, sau khi biết cô bị ung thư đã phát tâm ăn chay trường. Cô còn nghĩ việc “sự sống của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay” nên cùng chồng nổ lực phát tâm tu sửa chùa làng Thế Long để có nơi tu tập.

Hoài Lương
Hoài Lương 14:00 18/10/2021

Phật dạy bậc cha mẹ nên để trẻ tự phát tâm hành thiện

Phước ảnh hưởng thời niên thiếu rất nhiều. Nên thời niên thiếu là thời gian chuẩn bị công đức cho thời trưởng thành. Ví dụ, một người đã qua thời niên thiếu, lớn lên phải đi làm nuôi bản thân, nuôi gia đình và đóng góp công sức xây dựng xã hội. Nếu người có phước thì thành đạt, không phước thì vất vả. Đó là nhân quả công bằng

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 22/08/2021

Hòa thượng Thích Nhuận Thanh: “Còn sống còn làm từ thiện”

“Có phát tâm không luyến tiếc mới là người tu hành. Việc làm cụ thể của phát tâm chính là làm từ thiện”, hòa thượng Thích Nhuận Thanh, cố Trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh Bình Phước cười nói

Hoài Lương
Hoài Lương 09:49 22/06/2021