Từ khoá: "phật giáo nguyên thủy"

Phật giáo Nam Tông có ăn chay không?

Việc ăn uống của người con Phật không giống nhau, tùy thuộc vào vùng văn hóa, quốc độ và thổ nhưỡng.  Vậy người tu tập theo Phật giáo Nam Tông có ăn chay không?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:33 12/01/2021