Từ khoá: "nói với trẻ"

Cha mẹ “nhìn xa trông rộng” thường xuyên nói 5 câu này với con!

Cha mẹ “nhìn xa trông rộng” sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của “giáo dục đúng đắn” đối với sự phát triển của trẻ, vì thế họ thường xuyên nói với con 5 câu này, để hướng con trở thành đứa trẻ có triển vọng trong tương lai.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 11:00 22/08/2022