Từ khoá: "nhà Thục Hán"

Với thiên hạ - đàn ông khóc là kẻ hèn, với Lưu Bị - đàn ông biết khóc vận mệnh không tồi: Khóc cũng là 1 loại mưu lược

Đã là anh hùng "đầu đội trời chân đạp đất" thì phải mạnh mẽ kiên cường, chứ chẳng ai động tí là rơi lệ. Thế nhưng, với Lưu Bị, đàn ông biết khóc vận mệnh không tồi. Và vị quân chủ này đã chứng minh điều đó bằng chính những giọt nước mắt của mình...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:00 05/02/2022

Vì căn cớ gì Tào Tháo không thẳng tay giết Triệu Vân trong trận Trường Bản mà đòi bắt sống?

Tào Tháo cả đời luôn cầu khát và trọng dụng hiền tài nhưng Triệu Vân là một trong những mãnh tướng của Lưu Bị khiến Tào Tháo thèm khát mà không thể thu phục.

Thùy Nguyễn
Thùy Nguyễn 18:00 01/12/2021